Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2018-04-12
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.5 Mkr (14.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Kaidin Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Infrea
VD Tony Andersson
Styrelseordförande Urban Sturk
Omsättning 646 Mkr
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.99 miljoner aktier (31%)
Antal aktier efter notering 16.1 miljoner
Hemsida infrea.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Erik Lindeblad 63.4 Mkr 17.9%
CNI Nordic 35.2 Mkr 9.9%
FV Group 28.9 Mkr 8.2%
Stig Forslund 22.4 Mkr 6.3%
Urban Sturk 20.6 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.