Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 5.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-09
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (6.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Initiator Pharma
VD Claus Olesen
Styrelseordförande Magnus Persson
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2 miljoner aktier (23.1%)
Antal aktier efter notering 8.68 miljoner
Hemsida initiatorpharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Dan Peters 2.7 Mkr 5.7%
Ulf Simonsen 2.7 Mkr 5.7%
Mikael Thomsen 2.7 Mkr 5.7%
Claus Elsborg Olesen 2.7 Mkr 5.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 11.2 Mkr 54.6%
Leif Peters 0.4 Mkr 2%
Claus Oleses 0 Mkr 0.2%
Ulf Simonsen 0 Mkr 0.2%
Torgeir Vaage 0 Mkr 0.2%
Med flera
Totalt åtagande: 11.9 Mkr 58%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.