Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 174 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-09
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.8 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Söderlind & Co
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Integrum
VD Jonas Bergman
Styrelseordförande Thomas Nortoft
Omsättning 17 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 174 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 8.7 miljoner
Hemsida integrum.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rickard Brånemark 121 Mkr 69.5%
Rothesay 9.4 Mkr 5.4%
Nordica Life 4.8 Mkr 2.8%
Gerhard Dal 2 Mkr 1.2%
Per Vasilis 2 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gert Nordin 2 Mkr 9.1%
Öhman 2 Mkr 9.1%
Spectric Intelligence 2 Mkr 9.1%
Per Nilsson 0.5 Mkr 2.3%
Med flera
Totalt åtagande: 11.2 Mkr 50.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.