Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 290 Mkr
Teckningskurs 16 SEK
Sista teckningsdag 2018-05-14
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 20 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Bolagsfakta vid notering

Bolag JonDeTech
VD Robert Ekström
Styrelseordförande Michael Olsson
Omsättning -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 290 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.3 miljoner aktier (56.8%)
Antal aktier efter notering 18.12 miljoner
Hemsida www.jondetech.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Patrik Lundström och Michael Olsson 92.9 Mkr 32.1%
Mikael Lindeberg 40.5 Mkr 14%
Bengt Lindblad 30.4 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ålandsbanken 5.3 Mkr 17.8%
LMK Ingen uppgift Ingen uppgift
Robert Ekström Ingen uppgift Ingen uppgift
Back in Black Capital Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 20 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.