Om erbjudandet

Erbjudande 788 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 54%
Börsvärde efter notering 3440 Mkr
Teckningskurs 105 SEK
Sista teckningsdag 2019-11-27
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 425 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 42 Mkr (5.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Danske Bank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Avanza Bank, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag K-Fastigheter
VD Jacob Karlsson
Styrelseordförande Erik Selin
Omsättning 166 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 3440 Mkr
Nyckelpersoners ägande 25.26 miljoner aktier (77.1%)
Antal aktier efter notering 32.76 miljoner
Hemsida k-fastigheter.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jacob Karlsson 1312.5 Mkr 38.2%
Erik Selin 1312.5 Mkr 38.2%
Andra AP-fonden 90 Mkr 2.6%
Capital Resesarch och Management Company 75 Mkr 2.2%
Celox 40 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Andra AP-fonden 90 Mkr 11.4%
Fjärde AP-Fonden 75 Mkr 9.5%
Capital Resesarch och Management Company 75 Mkr 9.5%
Celox 40 Mkr 5.1%
Länsförsäkringar 30 Mkr 3.8%
Med flera
Totalt åtagande: 425 Mkr 54%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.