Om erbjudandet

Erbjudande 916 Mkr (44% nyemission)
Säkrad andel (%) 57%
Börsvärde efter notering 1713 Mkr
Teckningskurs 55 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-14
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 523 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 56 Mkr (6.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Nordea, Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare White & Case, Baker McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Kjell Group
VD Andreas Rylander
Styrelseordförande Ingrid Jonasson Blank
Omsättning 2304 Mkr
Antal anställda 1200
Börsvärde efter notering 1713 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.03 miljoner aktier (3.3%)
Antal aktier efter notering 31.15 miljoner
Hemsida www.kjellgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital IV 501.7 Mkr 29.3%
Strand Kapitalförvaltning 120 Mkr 7%
Fosielund Holding 120 Mkr 7%
AMF Fonder 83 Mkr 4.8%
CDM Holding 81.5 Mkr 4.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital GP IV 372.4 Mkr 40.7%
Kjell Dahnelius 31 Mkr 3.4%
Fredrik Dahnelius 31 Mkr 3.4%
Marcus Dahnelius 31 Mkr 3.4%
Mikael Sundin 31 Mkr 3.4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Strand Kapitalförvaltning 120 Mkr 13.1%
Fosielund Holding 120 Mkr 13.1%
AMF Fonder 83 Mkr 9.1%
Carnegie Fonder 50 Mkr 5.5%
RoosGruppen 50 Mkr 5.5%
Med flera
Totalt åtagande: 523 Mkr 57.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.