Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 29%
Börsvärde efter notering 61 Mkr
Teckningskurs 5.9 SEK (3 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2022-01-25
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (15.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Aktieinvest, Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag Learning to Sleep
VD Micael Gustafsson
Styrelseordförande Michael Hermansson
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 61 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.02 miljoner aktier (19.5%)
Antal aktier efter notering 10.36 miljoner
Hemsida www.learningtosleep.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Polynom Investment 5.3 Mkr 8.7%
Thomas Wiklund via Dendera Venture 5 Mkr 8.2%
Wikow Venture 4.9 Mkr 8%
Micael Gustafsson 4.3 Mkr 7%
Arastoupour & Persson Investment (vari Leif GW Persson är ägare) 3.7 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jinderman & Partners 1.4 Mkr 12.2%
Thomas Wiklund (ledamot) via Dendera Venture 0.5 Mkr 4.5%
Ej namngivna 1.4 Mkr 12.2%
Totalt åtagande: 3.2 Mkr 28.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.