Om erbjudandet

Erbjudande 150 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 61%
Börsvärde efter notering 652 Mkr
Teckningskurs 11.2 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 92 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 14 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor Aktieinvest
Övriga rådgivare Setterwalls, Bruun & Hjejle, Baker McKenzie, Nordnet Bank, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Linkfire
VD Lars Ettrup
Styrelseordförande Jesper Eigen Møller
Omsättning 37 Mkr
Antal anställda 68
Börsvärde efter notering 652 Mkr
Nyckelpersoners ägande 16.06 miljoner aktier (27.6%)
Antal aktier efter notering 58.21 miljoner
Hemsida investors.linkfire.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
NCP-IVS Fund III 167.3 Mkr 25.7%
Rocket Group - ägs till 80% av Lars Ettrup 136.2 Mkr 20.9%
Jeppe Faurfelt via bolag 41.6 Mkr 6.4%
Thomas Rudbeck via Bobhund 25.6 Mkr 3.9%
Övriga styrelsemedlemmar och ledningspersoner 7.5 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Tre ej namngivna investerare utan bindande åtagande 81.6 Mkr 54.4%
NCP-IVS Fund III 3.7 Mkr 2.5%
Thomas Rudbeck via Bobhund 1.7 Mkr 1.1%
Charlotte Klinge via CK Holding 1.4 Mkr 2.5%
Jesper Eigen Møller via bolag 0.3 Mkr 0.2%
Med flera
Totalt åtagande: 91.9 Mkr 61.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.