IPO-guiden hissar en flagga inför Linkfires notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Linkfire inför noteringen på First North och hittat en flagga.
IPO
Linkfire
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 652 Mkr
Sista teckningsdag 2021-06-23
Första handelsdag 2021-06-28

Den 28 juni noteras danska Linkfire, som tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster för underhållnings- och musikindustrin, på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för bristfällig information.

I Linkfires IPO finns tre ej namngivna investerare som har uttalat intresse att teckna drygt hälften av noteringsemissionen. Något formellt åtagande har de dock inte lämnat. Värt att notera är också att det under tilldelningsprinciperna anges att dessa tre kan komma att få förtur i tilldelningen. IPO-guiden hissar en flagga för bristen på information om vilka dessa teckningsåtagare är.

Vidare noterar IPO-guiden, under rubriken cv med plumpar, att en styrelseledamot i Linkfire har varit ledamot i ett bolag som försattes i konkurs under 2020. Affärsvärldens IPO-guide brukar dock inte hissa flaggor vid enstaka konkurser och avstår även i detta fall från att hissa en flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LINKFIRES SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdagen den 23 juni och teckningskursen är 11,20 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Biosergen Inväntar notering First North 2021-06-04 2021-06-24
Intellego Technologies Inväntar notering First North 2021-06-11 2021-06-24
USWE Sports Inväntar notering First North 2021-06-14 2021-06-24 Läs här
Tbd30 Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-06-23 2021-06-24 Läs här
Emplicure Inväntar notering First North 2021-06-17 2021-06-24
Linkfire Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-06-28
Eevia Health Inväntar notering Spotlight 2021-06-16 2021-06-29 Läs här
First Venture Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-07-02 Läs här
Aquaticus Real Estate Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-23 2021-07-02 Läs här
Wyld Networks Teckningstid pågår First North 2021-06-23 2021-07-02
Diagonal Bio Teckningstid pågår First North 2021-06-24 2021-07-06 Läs här
Amniotics Teckningstid pågår First North 2021-06-29 2021-07-06
Godsinlösen Teckningstid pågår First North 2021-06-28 2021-07-07 Läs här
Pila Pharma Teckningstid pågår First North 2021-06-29 2021-07-12 Läs här
Fragbite Teckningstid pågår First North 2021-07-06 2021-07-12
Modus Therapeutics Inväntar teckningsperiod First North 2021-07-13 2021-07-22