Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 103 Mkr
Teckningskurs 11.2 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-02-09
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 35 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.5 Mkr (11% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lipigon Pharmaceuticals
VD Stefan K Nilsson
Styrelseordförande Urban Paulsson
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 103 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.53 miljoner aktier (16.6%)
Antal aktier efter notering 9.2 miljoner
Hemsida www.lipigon.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Fortknox Förvaring 8.5 Mkr 8.3%
Stefan K Nilsson via bolag 6.9 Mkr 6.7%
John Fällström 5 Mkr 4.9%
Partnerinvest Övre Norrland 4.8 Mkr 4.6%
Guilla Olivercrona 4.7 Mkr 4.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
John Fällström 5 Mkr 10%
Pegroco Invest 2.8 Mkr 5.6%
Arne Grundström 1.9 Mkr 3.7%
Erik Svensson 1.5 Mkr 3.1%
Per Vasilis 1.5 Mkr 3%
Med flera
Totalt åtagande: 35 Mkr 70%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.