Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 190 Mkr
Teckningskurs 20 SEK (2 TO per 3 aktier)
Sista teckningsdag 2021-05-18
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 30 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.9 Mkr (9.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor SKMG
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Loyal Solutions
VD Peter Kisbye
Styrelseordförande Frank Hansen
Omsättning 18 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 190 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.92 miljoner aktier (41.2%)
Antal aktier efter notering 9.5 miljoner
Hemsida www.loyalsolutions.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Frank Hanssen via bolag 40.1 Mkr 21.1%
Peter Kisbye via bolag 37.7 Mkr 19.8%
Rudi Poula Raasthøj Nielsen via bolag 30.8 Mkr 16.2%
Helle Bernstorf Hydeskov via bolag 19.1 Mkr 10.1%
Martin Bernstorf Hydeskov via bolag 19.1 Mkr 10.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Erik Hydeskov 7 Mkr 17.5%
Jens Olsson 3 Mkr 7.5%
Polynom Investment 3 Mkr 7.5%
Richard Kilander 2.5 Mkr 6.3%
Gerhard Dal 1 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 29.9 Mkr 74.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.