IPO-guiden hissar två flaggor inför Loyal Solutions notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Loyal Solution inför noteringen på First North och hittat två flaggor.
IPO

Den 3 juni noteras det danska Saas-bolaget Loyal Solutions på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för lång väntetid och en för bristfällig information.

Loyal Solutions
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 190 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-18
Första handelsdag 2021-06-03

Vad gäller den första flaggan innebär det extra risker att teckna IPO-er och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Loyal Solutions-aktien börjas handla 16 dagar efter sista anmälningsdag.

Loyal Solutions

När det kommer till den andra flaggan beslutades det i mars 2021 om ett incitamentsprogram för styrelse och ledning. Om optionerna skulle omvandlas till aktier rör det sig om en utspädning på knappt 4% efter noteringsemissionen. Det är oklart när dessa optioner faktiskt kan omvandlas. I prospektet står olika uppgifter. En del under juni 2021 och en del under juni 2022 eller allt under åren 2024–2026.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL LOYAL SOLUTIONS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är tisdag den 18 maj och teckningskursen är 20 kronor (2 TO per 3 aktier).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
JS Security Inväntar notering Spotlight 2021-04-30 2021-05-12 Läs här
Duearity Inväntar notering First North 2021-04-27 2021-05-11 Läs här
Twiik Teckningstid pågår First North 2021-05-06 2021-05-19 Läs här
Spermosens Inväntar notering Spotlight 2021-04-12 2021-05-05 Läs här
Hemply Balance Inväntar notering NGM SME 2021-04-20 2021-05-06 Läs här
Safello Inväntar notering First North 2021-04-30 2021-05-12 Läs här
Checkin Group Teckningstid pågår First North 2021-05-12 2021-05-20
Ngenic Inväntar teckningsperiod First North 2021-05-21 2021-06-08