Loyal Solutions: Lojalitetsleverantör med fin kundlista

Danska Loyal Solutions ska noteras på First North och driver en plattform för lojalitetsprogram med en fin kundlista. Bolaget tror på rakettillväxt framöver. Det krävs givet värderingen.
Loyal Solutions erbjuder en platform för lojalitetsprogram. Kunderna är bland annat verksamma inom flyg- och resebranschen. SAS, Etihad Airways och Accor Hotels är några exempel. Genom att koppla valfritt betalkort till SAS kundklubb Eurobonus får klubbmedlemmen poäng genom att handla hos anslutna butiker.
Loyal Solutions Maj 2021
VD: Peter Kisbye
Styrelseordförande: Frank Hansen
Antal anställda: 12
Nyckelpersoners ägande: Cirka 41 %
Lista: First North
Teckningskurs: 20,00 kr
Antal aktier: 9,5 miljoner
Börsvärde: 190 Mkr
Nettokassa: 26 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -3 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på antal aktier efter IPO.

Loyal Solutions (teckningskurs 20 kr) är ett danskt företag som säljer en teknisk lösning för att driva lojalitetsprogram. Företaget startade 2009, har huvudkontor i Köpenhamn och drygt 12 miljoner danska kr i omsättning.

Själva produkten kallas LoyalTfacts och är en plattform med många funktioner för en kund som vill erbjuda ett lojalitetsprogram, oberoende om det är poäng- eller kontantbaserat. Den stora saken är att skapa mervärden åt medlemmarna så att programmet verkligen skapar lojalitet.

Detta åstadkoms bland annat genom att det är enkelt att koppla ett befintligt betalkort till programmet och därmed så att säga automatiskt tjäna poäng i sin vardagskonsumtion. Detta är möjligt genom avtal med Visa, Mastercard och Amex och kallas card linking på engelska.

Andra fördelar är att det är smidigt för externa handlare att gå med i ett program, att plattformen genererar realtids-data om medlemmarna med mera.

De flesta av bolagets stora kunder finns inom flyg och hotell. Just de branscher där corona slagit hårt. Men i och med att vaccinationerna börjar flera kunder nu se fram mot affärsmöjligheter post-corona. Loyal Solutions ser stora tillväxtmöjligheter baserat på den befintliga kundbasen.

Bolaget vill nu ta in initialt 40 Mkr i kapital. Investerare erbjuds att teckna units för 60 kr styck. En unit består av tre aktier och två teckningsoptioner. Optionerna ger rätt att teckna en ny aktie för 24 kr under maj 2022. Kapitalet ska främst användas för att skala upp försäljningen. Rekryteringar planeras inom försäljning, marknadsföring ska ökas och nya branscher bearbetas – som exempelvis telekom.

DISCLAIMER

Disclaimer 1: Afv skriver alltid analyser på alla bolag som ska notera sig. I fallet Loyal Solutions har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Loyal Solutions också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Disclaimer 2: Börsplus AB som är utgivare av Affärsvärlden är delägare i bolaget SKMG. SKMG är Certified Adviser till Loyal Solutions.

LÄS OM AKTUELLA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Loyal Solutions
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 18 Mkr
Antal anställda 12
Teckningskurs 20,00 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 40 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 190 Mkr
Emissionskostnad Cirka 4 Mkr (9,8% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 75%
Investerare som ska teckna i IPO Erik Hydeskov, Jens Olsson, Polynom Investment, Richard Kilander, Gerhard Dal, m.fl. (75% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2021-05-18
Beräknad första handelsdag 2021-06-03 (16 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 297 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,9 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Loyal Solutions

# Lång väntetid

Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är 10 dagar eller mer så hissar Affärsvärlden flagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Loyal Solutions-aktien börjas handla 16 dagar efter sista anmälningsdag.

# Bristfällig information

Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.

I mars 2021 beslutades det om ett incitamentsprogram för styrelse och ledning. Om optionerna skulle omvandlas till aktier rör det sig om en utspädning på knappt 4% efter noteringsemissionen. Det är oklart när dessa optioner faktiskt kan omvandlas. I prospektet står olika uppgifter. En del under juni 2021 och en del under juni 2022 eller allt under åren 2024–2026. Vi hissar en flagga.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ LOYAL SOLUTIONS

Det här är ett utvecklingsbolag med små intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Personer i styrelse och ledning äger drygt 41% av aktierna efter noteringsemissionen. Den enskilt största ägaren är styrelseordföranden Frank Hansen med drygt 21% efter noteringen. VD Peter Kisbye är andra största ägare med knappt 20%. Tre andra stora ägare med totalt ca 26% är inte operativa.

Ordförande, VD, teknisk chef Jens Augustenborg, operativ chef (Jane Bang Stoltze) och finanschef (Pernille Normand Farup-Hansen) äger alla optioner som del av incitamentsprogram. Totalt rör det sig om ca 4% utspädning vid full teckning räknat på antalet aktier efter noteringen. För Afv är det något oklart när dessa optioner faktiskt kan omvandlas då det står olika datum i prospektet. En del under juni 2021 och en del under juni 2022 eller allt under 2024-2026. Det gav en flagga i IPO-guidens granskning.

Enligt prospektet konverterade storägarna under våren 2021 lån på 41 Mkr till en något högre värdering än nu.

Storägare, VD och styrelsemedlemmar har lock-up på 100% i tre månader och därefter 90% under ytterligare nio månader.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

VD Peter Kisbye har lång erfarenhet från resebranschen. Han har bland annat varit Danmarkschef och operativ chef för Norden för det Schweiziska reseföretaget Kuoni Group med 1000 anställda och med varumärken så som Apollo. Kisbye var också Loyaltys första investerare och var med och startade nuvarande verksamhet 2009.

Teknisk chef är Jens Augustenborg. Han har varit med i bolaget sedan 2009. Hans tidigare erfarenhet är som utvecklare hos ett antal bolag.

Ordförande Frank Hansen är advokat i Köpenhamn och är aktiv i ett flertal bolag. Ledamöterna Keld Strudahl och Henrik Nielsen kommer att lämna styrelsen. Thomas Klitbo med erfarenhet som partner från det svenska riskkapitalbolaget IK Investment Partners ansluter till styrelsen istället. Han tecknar också aktier för 0,5 Mkr i emissionen.

3. TROVÄRDIGHET FÖR PRODUKT OCH STRATEGI

Kärnan i bolaget är plattformen LoyalTfacts som används för att driva lojalitetsprogram – både helt nya och sådana som kunden redan har i drift. Viktiga funktioner och egenskaper som lyfts fram är att systemet är lätt att integrera, snappar upp all transaktionsdata i medlemsbasen vilket ger bra beslutstöd, card-linking-funktionen och att handlare lätt kan ansluta sig.

Loyal Solutions har tre typer av intäkter från sina installationer. Den stora intäkten är den andel i externa handlares omsättning på cirka 1% som man tar ut. Detta är alltså kostnaden för att få vara med i programmet för en handlare.

Ett förenklat exempel. Den medlem som är med i hotellkedjan Accors kundklubb, Accor All, kan tjäna poäng på att handla i vissa ansluta butiker. En sådan är H&M (åtminstone i Frankrike). Om kunden köper kläder för 100 euro så tjänar han eller hon en viss mängd poäng. Dessa kanske kan användas för inköp eller lösas in mot en hotellnatt eller liknade. Om Loyal Solutions system skulle hantera detta så skulle de ta ut 1% av summan, här 1% av 100 euro, som ersättning. Det är sådan intäktsdelning som genererar merparten av bolagets intäkter, nämligen 60% under fjolåret.

Siffran på 1% är genomsnittlig ersättning men i praktiken kan den variera en del beroende på vilken partner det rör sig om.

Det är alltså H&M och andra handlare som finansierar en stor del av programmet. Det kan ändå vara en bra affär för dem givet att de endast betalar en kickback på 1% på merförsäljningen. För Accor skapar det hela lojalitet genom att vara ett extra mervärde för sina medlemmar.

Loyal Solutions får även intäkter för installations- och kundanpassningsarbeten (30% respektive 10 % i fjol). Loyal Solutions väntar sig att intäktsdelningen blir ännu mer dominerande framöver när aktiviteten i kundernas program ökar.

Den nuvarande kundbasen består av främst av kunder inom flyg och hotell. På flygsidan nämner bolaget SAS Eurobonus som man jobbat med sedan 2015. Den viktiga kortkopplingen infördes dock inte förrän i slutet av 2019. Etihad Airways program Guest är en annan kund. Velocity i Australien har man jobbat för men det avtalet ska omförhandlas framöver.

På hotellsidan nämns Accor som är ett stort bolag med 11 000 hotell. Här började man med en beta-lösning för fem marknader i slutet av 2019 och rullade sedan ut fler succesivt. När Covid slog till var man uppe i 12 marknader. Då pausades detta.

En partner har utvecklat en app, Darna, för en handelskedja i Förenade Arabemiraten.

Försäljningen drivs både i egen regi och via partners. Försäljningsprocesserna kan vara långa. Bolaget talar om 5-18 månader.

Nedan visas företagets finansiella utveckling de senaste åren samt bolagets finansiella mål för de kommande.

(Miljoner DKK) Utfall -> Finansiella mål** ->
2018/19 2019/20 RTM* 2021/22 2022/23 2023/24
Omsättning 11,9 11,0 13,1
 – Direkt kostnad -5,5 -5,4 -6,2
 – Övr intäkter 0,0 1,3 1,3
 – Övr kostnader -2,0 -2,2 -3,3
Bruttoresultat 4,4 4,6 4,8 > 15 Ca 60 > 150
Bruttomarginal 37% 42% 37%
 – Personalkostnad -1,9 -2,5 -3,8
 – Avskrivningar -2,2 -3,0 -3,3
Rörelseresultat 0,3 -0,9 -2,2 75***
Källa: Bolagets delårsrapport & prospekt
* Rullande 12 månader (april 2020-mars 2021)
** Omräknat från euro enligt 1 euro = 7,45 DKK
***Före avskrivningar

Loyal är just nu inte lönsamt men förlorar inga stora pengar. Senaste halvåret var tillväxten 27%. Men ledningen tror på mycket mer tillväxt framöver och ser en bruttovinst på över 20 miljoner euro framför sig om några år. Detta spås konvertera till mycket högt resultat, på 75 milj DDK. Prognoserna ovan är bolagets finansiella mål. Bruttovinst är omsättning med avdrag för direkta kostnader, bla. avgifter till Visa, Mastercard och AMEX.

Bolagets uppfattning är att de befintliga kunderna laddar för ökad aktivitet när viruskrisen går mot sitt slut. Flera av dem planerar att lansera lojalitetsprogram på nya marknader med start under Q3 och Q4 i år. Detta ökar den potentiella intäktsgenereringen för Loyal Solutions.

Fokus direkt efter börsnoteringen blir att anställda personal som kan bidra till att skala upp försäljningen hos befintliga kunder inom flyg, hotell och finans efter sommaren. Mot slutet av 2021 ska nya säljare också börja bearbeta kunder i andra branscher, telekom och köpcenter-operatörer.

De finansiella målen anges nedan. Bolaget talar om ”Net revenue” vilket enligt bolaget ska förstås som Omsättning minus kostnad för sålda varor. Detta har vi översatt med ”Bruttoresultat” nedan.

 • 2021/2022 – Bruttoresultat över 2 miljoner euro (avser 12 månader mellan 1a juli 2021 och sista juni 2022)
 • 2022/2023 – Bruttoresultat på cirka 8 miljoner euro
 • 2023/2024 – Bruttoresultat över 20 miljoner euro och cirka 10 miljoner euro i rörelsevinst (Ebitda)

Det som framför allt skänker trovärdighet åt Loyal Solutions är de fina namnen på kundlistan. Accor till exempel har 70 miljoner medlemmar i sin kundklubb. Detta är en viktig tillgång som bolaget förstås inte låter vilken aktör som helst förvalta. Att Accor valt att samarbeta med Loyal Solutions är en fjäder i hatten för danskarna.

Möjligen kan man tycka att omsättningen redan nu borde vara högre än den är med tanke på detta. Å andra sidan har Covid-19 drabbat hotell och flyg hårt. Den enda börsnoterade spelaren vi känner till inom den här typen av lojalitetsprogram är Point International från Kanada. De tappade över 50% av sin omsättning 2020 och gick med förlust. Analytikerkåren tror för övrigt inte att de når tillbaka till 2019 års omsättningsnivå kommande år. Slutsatsen är att man troligen inte ska fästa stor vikt vid Loyal Solutions uteblivna tillväxt i fjol.

Dessutom lanserades den viktiga card-linking-funktionen rätt sent på nuvarande kundbas. Vi tänker oss att det är den funktionen som krävs för att det ska bli rejäla handelsvolymer och, därmed, god intäktsdelning. Kortlänkning är inget unikt för Loyal Solutions men ändå är funktionen, som kräver avtal med Visa, Mastercard och andra, ett viktigt konkurrensmedel.

Sedan är frågan om de mycket ambitiösa tillväxtmålen verkligen kan infrias. Ett bruttoresultat på 20 miljoner euro ser ut att kräva en handelsvolym i bolagets program uppåt 37-38 miljarder kr.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Ökad omsättning i takt med att resandet återgår till mer normala nivåer
 • Fortsatt fördjupat samarbete med befintliga kunder och/eller nya kunder

OPTIMISTISKT SCENARIO

BOLAG Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe Attraktiv produkt & bra kundbas 50 Mkr i bruttoresultat
Kommande värdedrivare (i) Ökad omsättning post-corona Fortsatt tillväxt & kunder i nya branscher
Värderingsmodell (ii) 8x bruttoresultatet
Resultatnivå, årstakt Cirka -5 Mkr 10 Mkr
Börsvärde, Mkr (iii) 190 Mkr 400 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 100%

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Med en aktiekurs på 20 kr ligger börsvärdet på 190 Mkr. Då finns en nettokassa på cirka 25 Mkr i bolaget. En del av den lär spenderas i den rekryterings- och marknadskampanj som planeras.

Det centrala på kort sikt är att visa att kundbasen börjar generera det försäljningslyft som ledningen flaggar för. Inte orimligt, nu när det lär finnas ett stort sug efter resor. Men vi vet ännu inte säkert hur hotell- och flygindustrin ser på sina lojalitetssatsningar efter viruskrisen. Kanske behövs inte så mycket lockbeten kortsiktigt?

Afv har svårt att bedöma hur realistiska bolagets planer är. I exemplet ovan räknar vi med 50 Mkr i bruttoresultat och en värdering på 8 gånger den siffran. Multipeln är en viss rabatt mot vad Awardit värderas till om man nycklar ut bruttovinsten (omsättning minus handelsvaror), nämligen 9,5x. Awardit verkar också i lojalitetsbranschen men har delvis annan affärsmodell och helt annan slags kundbas.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Med en lanserad produkt, betalande kunder och en måttlig förlusttakt på några miljoner är riskerna lägre i Loyal Solutions än många andra utvecklingsbolag vi skriver om. Att bolaget har ett börsvärde närmre 200 Mkr innebär att kännbar värdeförlust för investerarna ändå finns på radarn om den operativa utvecklingen blir svag.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Danskarna imponerar med sin fina kundlista och en affärsmodell som kan generera lönsam tillväxt. Men det återstår att se om återhämtningen för lojalitetsaktiviteterna blir så stark som man tror efter Covidkrisen.

Vi tycker värderingen är i högsta laget även om grundarna alltså konverterat lån på samma värderingsnivå. Jämförelsen med Awardit är ändå inte helt malplacerad. De värderas till 750 Mkr med 25-30 Mkr i rörelsevinst. Loyal Solutions till närmre 200 Mkr utan en bra vinst ännu en bit in i framtiden.

Givet kundlistan och den skalbara affärsmodellen vill vi inte direkt avråda från att teckna Loyal-aktien vilket värderingen i våra ögon annars talar för. Särskilt som IPO-klimatet är lite mer ostadigt. Men vi stannar i ett neutralt råd.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp