Om erbjudandet

Erbjudande 499 Mkr (40% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 1158 Mkr
Teckningskurs 44 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-06
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 310 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (3.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Danske Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Roschier, Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag MAG Interactive
VD Daniel Hasselberg
Styrelseordförande Walter Masalin
Omsättning 335 Mkr
Antal anställda 105
Börsvärde efter notering 1158 Mkr
Nyckelpersoners ägande 8.31 miljoner aktier (31.6%)
Antal aktier efter notering 26.32 miljoner
Hemsida www.maginteractive.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Hasselberg 132.5 Mkr 11.4%
Kaj Nygren 132.9 Mkr 11.5%
Roger Skagerwall 57 Mkr 4.9%
Fredrik Stenh 56.2 Mkr 4.9%
Anders Larsson 60.3 Mkr 5.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Daniel Hasselberg 44.2 Mkr 8.9%
Kaj Nygren 44.3 Mkr 8.9%
Roger Skagerwall 57 Mkr 11.4%
Fredrik Stenh 24.1 Mkr 4.8%
Anders Larsson 20.1 Mkr 4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Didner Gerge 75 Mkr 15%
Handelsbanken Fonder 55 Mkr 11%
RAM 40 Mkr 8%
Chalex 40 Mkr 8%
Swedbank Robur 99.7 Mkr 20%
Totalt åtagande: 309.7 Mkr 62%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.