Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 0 Mkr
Teckningskurs 100 SEK
Sista teckningsdag 2019-04-30
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mälardalens Omsorgsfastigheter
VD Array
Styrelseordförande Array
Omsättning -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 0 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 0 miljoner
Hemsida
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
- - -

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.