Om erbjudandet

Erbjudande 77 Mkr (68% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 653 Mkr
Teckningskurs 13 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-26
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 54 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6.6 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Skills Corp.
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Maven Wireless
VD Fredrik Ekström
Styrelseordförande Anders Björkman
Omsättning 48 Mkr
Antal anställda 26
Börsvärde efter notering 653 Mkr
Nyckelpersoners ägande 20.01 miljoner aktier (39.9%)
Antal aktier efter notering 50.21 miljoner
Hemsida mavenwireless.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Gunnar Malmström via bolag 99.1 Mkr 15.2%
Håkan Samuelssons dödsbo 96.2 Mkr 14.7%
Fredrik Ekström 61.9 Mkr 9.5%
Göran Grosskopf 59.3 Mkr 9.1%
Almi 47 Mkr 7.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
RF Light 7 Mkr 9.2%
Gunnar Malmström via bolag 4.6 Mkr 6%
Urban Sidh 3.5 Mkr 4.5%
Göran Grosskopf 2.8 Mkr 3.6%
Johan Lundquist via bolag 2.2 Mkr 2.8%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Midroc Invest 20 Mkr 26%
Edvin Austbø 18.5 Mkr 24.1%
Nordic Cross Small Cap Edge 5 Mkr 6.5%
Rockpoint  5 Mkr 6.5%
T-bolaget 5 Mkr 6.5%
Totalt åtagande: 53.5 Mkr 69.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.