Fem flaggor hissas inför Maven Wireless notering

Affärsvärdens IPO-guide har granskat Maven Wireless inför noteringen på First North och hittat fem flaggor.
IPO

Den 10 juni noteras teknikbolaget Maven Wireless på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat fem flaggor, en för lång väntetid, en för tveksamma incitament, en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, en för bristfällig information samt en för cv med plumpar.

Vad gäller den första flaggan, för lång väntetid, innebär det extra risker att teckna IPO-er och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Maven Wireless-aktien börjas handla 15 dagar efter sista anmälningsdag.

Maven Wireless
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 653 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-26
Första handelsdag 2021-06-10

Den andra flaggan, för tveksamma incitament, hissas då Maven Wireless styrelseledamot Johan Lundquist även är Senior Adviser hos Skills. Skills är finansiell rådgivare till Maven Wireless i IPO:n.

När det kommer till den tredje flaggan, för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, säljer flera av de största ägarna i Maven Wireless aktier i IPO:n samtidigt som bolaget tar in nya nödvändiga pengar.

Den fjärde flaggan, för bristfällig information, hissas då man av kassaflödesanalysen i prospektet kan utläsa att Maven Wireless gjorde nyemission på 23 miljoner kronor under 2020, men någon teckningskurs går inte att finna. Prospektet är visserligen ett EU-Tillväxtprospekt som innebär begränsningar gällande innehållet men det brukar finns sätt att redogöra för tidigare emissioner ändå.

Vad gäller den femte och sista flaggan, för cv med plumpar, var en styrelseledamot i Maven Wireless ledamot i bolaget Animated Games Sweden AB. Bolaget planerade notering på First North i slutet av 2016 men försattes i stället 2017 i frivillig likvidation och konkurs inleddes 2018. En annan ledamot i Maven Wireless var VD i Evothings AB fram till ett halvår före det försattes i konkurs under 2017.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL MAVEN WIRELESS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är onsdag den 26 maj och teckningskursen är 13 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Twiik Inväntar notering First North 2021-05-06 2021-05-19 Läs här
Checkin Group Inväntar notering First North 2021-05-12 2021-05-20 Läs här
Cedergrenska Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-05-25
Arla Plast Teckningstid pågår Nasdaq Small 2021-05-17 2021-05-25
Zesec of Sweden Teckningstid pågår NGM SME 2021-05-21 2021-05-28
Loyal Solutions Teckningstid pågår First North 2021-05-18 2021-06-03 Läs här
Ngenic Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-06-08
SaveLend Group Teckningstid pågår First North 2021-05-28 2021-06-09
Odinwell Teckningstid pågår Spotlight 2021-06-03 2021-06-09