Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 280 Mkr
Teckningskurs 9.2 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-11
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Medhelp
VD Tobias Ekros
Styrelseordförande Tomas Nygren
Omsättning 68 Mkr
Antal anställda 37
Börsvärde efter notering 280 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.68 miljoner aktier (8.8%)
Antal aktier efter notering 30.43 miljoner
Hemsida www.medhelp.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mark Hausschildt via bolag 192.8 Mkr 68.9%
Tobias Ekros 11.5 Mkr 4.1%
Invium Partners 5 Mkr 1.8%
John Fällström 5 Mkr 1.8%
Polynom Investment 4 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Invium Partners 5 Mkr 10%
John Fällström 5 Mkr 10%
Polynom Investment 4 Mkr 8%
Tass 2.5 Mkr 5%
Ej namngivna 23.5 Mkr 47%
Totalt åtagande: 40 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.