Om erbjudandet

Erbjudande 2031 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 7467 Mkr
Teckningskurs 56 SEK (49 - 63)
Sista teckningsdag 2017-05-19
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 108 Mkr (5.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Jefferies, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Carnegie, Nordea

Bolagsfakta vid notering

Bolag Medicover
VD Fredrik Rågmark
Styrelseordförande Fredrik Stenmo
Omsättning 5116 Mkr
Antal anställda 14418
Börsvärde efter notering 7467 Mkr
Nyckelpersoners ägande 14.47 miljoner aktier (10.9%)
Antal aktier efter notering 133.34 miljoner
Hemsida www.medicover.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Celox Holding (Stiftelse, familjen af Jochnick) 2640.8 Mkr 35.4%
NG Invest Beta 522.4 Mkr 7%
Familjen af Jochnick 413.3 Mkr 5.5%
Fredrik Stenmo 132.4 Mkr 1.8%
Fredrik Rågmark 138.8 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.