Om erbjudandet

Erbjudande 100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 86%
Börsvärde efter notering 501 Mkr
Teckningskurs 16.2 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 86 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 8.5 Mkr (8.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Midsummer
VD Sten Lindström
Styrelseordförande Jan Lombach
Omsättning 115 Mkr
Antal anställda 47
Börsvärde efter notering 501 Mkr
Nyckelpersoners ägande 18.73 miljoner aktier (60.6%)
Antal aktier efter notering 30.9 miljoner
Hemsida midsummer.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Liang Gao 102.2 Mkr 20.4%
Philip Gao 102.2 Mkr 20.4%
Infologix 47.7 Mkr 9.5%
Jan Lombach 28.4 Mkr 5.7%
Sven Lindström 25 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Skandia Fonder 17 Mkr 17%
Nordea Fonder 11 Mkr 11%
Ålandsbanken 3.7 Mkr 3.7%
Gerhard Dal 0.8 Mkr 0.8%
Öhman Bank 2 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 85.7 Mkr 85.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.