Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 65%
Börsvärde efter notering 54 Mkr
Teckningskurs 7 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-11-19
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.5 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nattaro Labs
VD Carl-Johan Gustafson
Styrelseordförande Daniel Röme
Omsättning 4 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 54 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.12 miljoner aktier (14.5%)
Antal aktier efter notering 7.74 miljoner
Hemsida nattarolabs.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Almi Invest 5 Mkr 9.3%
Familjen Brunqvist via Arctic Seals 4.2 Mkr 7.8%
Polynom Investment 4 Mkr 7.4%
Carl-Magnus Hansson 3.4 Mkr 6.2%
Johan Qviberg via Quinary Investment 2.3 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Invest 4 Mkr 26.8%
Almi Invest 1 Mkr 6.7%
I Love Lund 0.6 Mkr 4%
Familjen Brunqvist via Arctic Seals 0.5 Mkr 3.3%
Göran Håkansson 0.3 Mkr 2.1%
Med flera
Totalt åtagande: 9.8 Mkr 65.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.