Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 76 Mkr
Teckningskurs 8.4 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-30
Antal flaggor 11 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 12 Mkr
Emissionskostnad 5.8 Mkr (24.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest, Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Netmore
VD Richard Slunga
Styrelseordförande Rolf Norberg
Omsättning 7 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 76 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 9.05 miljoner
Hemsida netmore.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Advanced Research 24.3 Mkr 32%
Miranet 8.3 Mkr 10.9%
LMK 5 Mkr 6.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
G&W-kunder 12 Mkr 50%
Totalt åtagande: 12 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G&W-kunder 12 Mkr 50%
Totalt åtagande: 12 Mkr 50%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.