Om erbjudandet

Erbjudande 60 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75%
Börsvärde efter notering 180 Mkr
Teckningskurs 40.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-21
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 45 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.2 Mkr (7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Lindahl, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ngenic
VD Björn Berg
Styrelseordförande Roger Karlsson
Omsättning 13 Mkr
Antal anställda 46
Börsvärde efter notering 180 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.96 miljoner aktier (21.6%)
Antal aktier efter notering 4.46 miljoner
Hemsida ngenic.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Polar Structure 18.2 Mkr 10.1%
Simon Josefsson Datakonsult 14.2 Mkr 7.9%
Fredrik Fernlund 11.2 Mkr 6.2%
Olof Lindbom 11.2 Mkr 6.2%
Björn Berg 10.7 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polar Structure 12.8 Mkr 21.3%
Björn Berg 0.6 Mkr 1%
Roger Karlsson via bolag 0.4 Mkr 0.7%
Anders Ericsson 0.1 Mkr 0.2%
Ej namngivna 13.5 Mkr 22.6%
Totalt åtagande: 45 Mkr 75%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.