IPO-guiden hissar tre flaggor inför Ngenics notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Ngenic inför noteringen på First North och hittat tre flaggor.
Ngenic
Ngenic Track. Med produkten kan privatpersoner ställa in önskad temperatur och på så vis minska elnotan. Foto: Ngenic

Den 8 juni noteras energiteknikbolaget Ngenic på First North. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat tre flaggor, en för lång väntetid, en för säljsugen storägare i förhoppningsbolag och en för bristfällig information.

Vad gäller första flaggan, för lång väntetid, innebär det extra risker att teckna IPO-er och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. Ngenic-aktien börjas handla 18 dagar efter sista anmälningsdag.

Ngenic
Lista First North
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 180 Mkr
Sista teckningsdag 2021-05-21
Första handelsdag 2021-06-08

När det kommer till den andra flaggan, för säljsugen storägare i förhoppningsbolag, har bolagets största ägare lock up avtal på sina befintliga innehav i 12 månader, vilket vi inte har någon synpunkt på. Men lite drygt en femtedel av aktuell IPO kommer att tecknas (delvis genom kvittning) av en styrelseledamot i Ngenic och dessa aktier kommer inte omfattas av lock up. Ledamoten blir genom teckningen största ägare i Ngenic och merparten av hans innehav kommer inte omfattas av lock up.

Vad gäller den tredje och sista flaggan, för bristfällig information, redogörs det vanligtvis i IPO-prospekt för alla teckningsåtagare. I Ngenics prospekt redogörs inte för vilka som ligger bakom ungefär en tredjedel av teckningsåtagarna. Det är en brist.

Av kassaflödesanalysen i prospektet kan man utläsa att Ngenic gjorde en nyemission om cirka 15 miljoner kronor under 2020 men några villkor för den står inte att finna. Prospektet är visserligen ett EU-Tillväxtprospekt som innebär begränsningar gällande innehållet men det brukar finns sätt att redogöra för tidigare emissioner ändå.

IPO-guiden noterar även, under rubriken täta personkopplingar, att det enligt Ngenics prospekt finns släktskap mellan bolagets VD och en styrelseledamot. Det framgår inte hur de är släkt. Under den preliminära granskningen har bolaget emellertid gett information om att det inte avser ett nära släktskap. Det hissas inte någon flagga.

Dessutom noteras, under cv med plumpar, att en styrelseledamot i Ngenic har varit ledamot i ett bolag som försattes i konkurs ett halvår efter hans avgång. Dock stannar IPO-guiden vid att upplysa om detta och utdelar ingen flagga.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL NGENICS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 21 maj och teckningskursen är 40,50 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Twiik Inväntar notering First North 2021-05-06 2021-05-19 Läs här
Checkin Group Inväntar notering First North 2021-05-12 2021-05-20 Läs här
Cedergrenska Teckningstid pågår First North 2021-05-21 2021-05-25
Zesec of Sweden Teckningstid pågår NGM SME 2021-05-21 2021-05-28
Loyal Solutions Teckningstid pågår First North 2021-05-18 2021-06-03 Läs här
SaveLend Group Teckningstid pågår First North 2021-05-28 2021-06-09
Maven Wireless Teckningstid pågår First North 2021-05-26 2021-06-10