Om erbjudandet

Erbjudande 750 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 65%
Börsvärde efter notering 3035 Mkr
Teckningskurs 67 SEK
Sista teckningsdag 2021-04-29
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 489 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 53 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker McKenzie, Gernandt & Danielsson, Berenberg

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nilar International
VD Marcus Wigren
Styrelseordförande Michael Obermayer
Omsättning 25 Mkr
Antal anställda 166
Börsvärde efter notering 3035 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.05 miljoner aktier (0.1%)
Antal aktier efter notering 45.3 miljoner
Hemsida www.nilar.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christopher Branden 292.6 Mkr 9.6%
Första AP-fonden 289.2 Mkr 9.5%
AkademikerPension 190.5 Mkr 6.3%
R&H Trust 187.3 Mkr 6.2%
Fredriksson & Forsell 108 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Handelsbanken Fonder 125 Mkr 16.7%
Första AP-fonden 100 Mkr 13.3%
Fjärde AP-Fonden 80 Mkr 10.7%
AFA Försäkring 74 Mkr 9.9%
BNP Paribas 70 Mkr 9.3%
Med flera
Totalt åtagande: 489 Mkr 65.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.