Om erbjudandet

Erbjudande 526 Mkr (95% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 1305 Mkr
Teckningskurs 26 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-10
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 240 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 35 Mkr (6.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Swedbank, Nordea, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nordisk Bergteknik
VD Andreas Christoffersson
Styrelseordförande Mats O. Paulsson
Omsättning 1848 Mkr
Antal anställda 751
Börsvärde efter notering 1305 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.33 miljoner aktier (12.6%)
Antal aktier efter notering 50.2 miljoner
Hemsida nordiskbergteknik.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pegroco Invest (inkl. Bergteknik Norr Holding) 412.4 Mkr 31.6%
Jovian Invest (ägs av Nordisk Bergtekniks VD och CFO) 74 Mkr 5.7%
N P Förvaltnings 56.7 Mkr 4.3%
Carnegie Fonder 50 Mkr 3.8%
RoosGruppen 50 Mkr 3.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Pegroco Invest 26 Mkr 4.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Carnegie Fonder 50 Mkr 9.5%
RoosGruppen 50 Mkr 9.5%
STC Interfinans 50 Mkr 9.5%
Alf Svedulf 50 Mkr 9.5%
Gerald Engström 40 Mkr 7.6%
Totalt åtagande: 240 Mkr 45.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.