Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 95 Mkr
Teckningskurs 12 SEK (1TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-03-25
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (6.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Aktieinvest
Övriga rådgivare QAP Legal Advisors

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nowonomics
VD Rutger Selin
Styrelseordförande Sven Estwall
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 95 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.19 miljoner aktier (2.3%)
Antal aktier efter notering 7.93 miljoner
Hemsida www.nowo.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Egonomics 21 Mkr 22%
Mangold FK 13.2 Mkr 13.8%
Mats Invest 8.6 Mkr 9%
Capitator 7.6 Mkr 7.9%
Skälsö Intressenter 5.7 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 2 Mkr 13.9%
Egonomics 1.5 Mkr 10.4%
Capgro 1.2 Mkr 8%
Mats Invest 0.9 Mkr 6%
Capitator 0.8 Mkr 5.2%
Med flera
Totalt åtagande: 9 Mkr 62.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.