Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 10%
Börsvärde efter notering 57 Mkr
Teckningskurs 3.8 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-05
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Obstecare
VD John Itzel
Styrelseordförande Peter Risberg
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 57 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.15 miljoner aktier (14.4%)
Antal aktier efter notering 14.93 miljoner
Hemsida obstecare.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peder Månsson 8.7 Mkr 15.4%
Oxtorgets konsulter 7.3 Mkr 12.9%
Allba Holding 5.6 Mkr 9.9%
Johan Itzel 5 Mkr 8.8%
Gerhard Dal 1.4 Mkr 2.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Allba Holding 0.5 Mkr 3.1%
Johan Itzel 0.2 Mkr 1.3%
Peder Månsson 0.1 Mkr 0.6%
Olle Qvarnström 0 Mkr 0.2%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 0.3%
Med flera
Totalt åtagande: 1.6 Mkr 9.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.