Noteringen avbröts den 28 september 2021.

Om erbjudandet

Erbjudande 964 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 42%
Börsvärde efter notering 3874 Mkr
Teckningskurs 50 SEK
Sista teckningsdag 2021-09-28
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 400 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 88 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker McKenzie, Bryan Garnier & Co, Roschier, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Occlutech (avbruten IPO)
VD Sabine Bois
Styrelseordförande Marianne Dicander Alexandersson
Omsättning 290 Mkr
Antal anställda 235
Börsvärde efter notering 3874 Mkr
Nyckelpersoners ägande 29.65 miljoner aktier (38.3%)
Antal aktier efter notering 77.48 miljoner
Hemsida occlutech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Tor Peters 1312.3 Mkr 33.9%
Fjärde AP-Fonden 300 Mkr 7.7%
Mert Aygen 187.9 Mkr 4.9%
Fumedica Intertrade 145.2 Mkr 3.8%
RoosGruppen 136 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fjärde AP-Fonden 300 Mkr 31.1%
SEB Investment Management 100 Mkr 10.4%
Totalt åtagande: 400 Mkr 41.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.