Occlutech ställer in sin planerade börsintroduktion – trots övertecknat erbjudande

Medicinteknikbolaget Occlutech har beslutat att dra tillbaka sin planerade börsintroduktion trots ett väl övertecknat erbjudande. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Unsplash
Occlutech offentliggjorde den 16 september planer på att notera svenska depåbevis på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bolaget uppger att dess produkter samt marknadspotential mött starkt intresse från både svenska och internationella investerare. Vidare hade välrenommerade cornerstoneinvesterare åtagit sig att teckna aktier i noteringen.

”Trots att den indikerade efterfrågan översteg antalet depåbevis som erbjöds med ett väl övertecknat erbjudande, så bedömdes efterfrågan från långsiktiga investerare i erbjudandet i kombination med svagt sektorsentiment inom MedTech inte vara tillräckligt stark för att säkerställa en tillfredsställande handel i depåbevisen efter noteringen”, uppger Occlutech.