Om erbjudandet

Erbjudande 470 Mkr (64% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 1125 Mkr
Teckningskurs 47 SEK
Sista teckningsdag 2018-06-15
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 218 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 33 Mkr (7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare White & Case, Hammarskiöld

Bolagsfakta vid notering

Bolag Projektengagemang
VD Per Hedebäck
Styrelseordförande Gunnar Grönkvist
Omsättning 1175 Mkr
Antal anställda 986
Börsvärde efter notering 1125 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.31 miljoner aktier (30.5%)
Antal aktier efter notering 23.94 miljoner
Hemsida projektengagemang.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Projektengagemang Holding 246.4 Mkr 21.9%
Öresund 120 Mkr 10.7%
LK Finans 70 Mkr 6.2%
Swedbank Robur 84.6 Mkr 7.5%
Humle 32.9 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Projektengagemang Holding 60 Mkr 12.8%
Peter Sandberg 6.7 Mkr 1.4%
Per Göransson 0.1 Mkr 0%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 84.6 Mkr 18%
Öresund 75 Mkr 16%
Humle 32.9 Mkr 7%
LK Finans 25 Mkr 5.3%
Totalt åtagande: 217.6 Mkr 46.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.