Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 47 Mkr
Teckningskurs 6.4 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-02
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.1 Mkr (8.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Qiiwi
VD Erik Dale Rundberg
Styrelseordförande Naim Messo
Omsättning 6 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 47 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.35 miljoner
Hemsida www.qiiwi.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sonny Johansson 4.3 Mkr 9.2%
Jetflex 4.3 Mkr 9.1%
Per Bernhult 2.7 Mkr 5.7%
Johanna Mörk 2.6 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sonny Johansson 3 Mkr 23.1%
Per Bernhult 0.9 Mkr 6.9%
Oliver Molse, m.fl. 0.7 Mkr 5.4%
Christian Berger, m.fl. 0.4 Mkr 2.7%
Holmenbacken 0.2 Mkr 1.2%
Med flera
Totalt åtagande: 8.1 Mkr 62.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.