Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 132 Mkr
Teckningskurs 12.3 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2020-02-07
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 35 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.2 Mkr (10.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Qlife
VD Thomas Warthoe
Styrelseordförande Mette Gross
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 132 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.27 miljoner aktier (39.7%)
Antal aktier efter notering 10.77 miljoner
Hemsida qlifeholding.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
PKV Konsult IVS 48 Mkr 36.2%
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 6.8 Mkr 5.1%
Leif GW Persson 7.6 Mkr 5.8%
John Fällström 4.9 Mkr 3.7%
Oliver Molse, m.fl. 3.8 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Thomas Warthoe 3 Mkr 6%
Jimmie Landerman 2.9 Mkr 5.8%
Oliver Molse, m.fl. 3.8 Mkr 7.6%
Leif GW Persson 1.5 Mkr 3%
John Moll 1 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 35 Mkr 70%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.