Det är ingen handel i Realtid ännu.

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Teckningskurs 3 SEK
Sista teckningsdag 2020-05-12
Antal flaggor 10 stycken
Teckningsåtagande 1 Mkr
Garantiåtagande 16 Mkr
Emissionskostnad 5.1 Mkr (25.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp., Skills Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Realtid Media (uppskjuten)
VD Jonas Wiwen-Nilsson
Styrelseordförande Karl Samuelsson
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.42 miljoner aktier (3.5%)
Antal aktier efter notering 12.31 miljoner
Hemsida www.realtidmedia.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Familjen Wiwen-Nilsson 2.2 Mkr 6%
Järpstenen 2 Mkr 5.5%
Familjen af Jochnick 1.4 Mkr 3.8%
Custos 1.3 Mkr 3.4%
Gustaf Rentzhog 0.7 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
City Capital Partners 0.5 Mkr 2.5%
Totalt åtagande: 0.5 Mkr 2.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Peter Liljestrand 6 Mkr 30%
City Capital Asset Management 3.6 Mkr 18%
Järpstenen 1 Mkr 5%
Anders Björklund 1 Mkr 5%
Rune Löderup 0.5 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 15.5 Mkr 77.5%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.