Om erbjudandet

Erbjudande 41 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 276 Mkr
Teckningskurs 13.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-04-30
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 32 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.8 Mkr (11.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor Corpura
Övriga rådgivare Schjødt, KassaiLaw

Bolagsfakta vid notering

Bolag Safello
VD Frank Schuil
Styrelseordförande Jacob Jacobsson
Omsättning 315 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 276 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.66 miljoner aktier (32.6%)
Antal aktier efter notering 20.45 miljoner
Hemsida safello.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Frank Schuil via bolag 54.4 Mkr 19.7%
White Star Capital 32 Mkr 11.6%
Joakim Johansson 28.3 Mkr 10.3%
Northzone VII 18.6 Mkr 6.7%
Emil Oldenburg 16.2 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
White Star Capital 8.5 Mkr 21%
DCG International Investments 3.4 Mkr 8.5%
Northzone VII 2.5 Mkr 6.2%
Torbjörn Nilsson 0.7 Mkr 1.8%
Frank Schuil via bolag 0.5 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 32.4 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.