Safello: Kryptomäklare på väg till börsen

Kryptomäklaren Safello rider på Bitcoin-haussen och ska nu notera sina aktier på First North. Är det läge att teckna?
Hos kryptomäklaren Safello kan kunderna köpa och sälja kryptovaluta med Swish. Bolaget är registrerat som finansiell institution hos Finansinspektionen.
Safello
Teckningskurs: 13,50 kr Antal aktier: 20,45 m
Börsvärde: 276 Mkr Nettokassa: 58 Mkr efter IPO
VD: Frank Schuil Ordförande: Jacob Jacobsson

Kryptomäklaren Safello (teckningskurs 13,50 kr) grundades 2013 och har kontor i Stockholm. Här arbetar 18 anställda och två konsulter.

Företaget är registrerat som finansiell institution hos Finansinspektionen. I dagsläget tjänar Safello pengar på växlingsavgiften när kunderna köper och säljer Bitcoins eller Ethereum för svenska kronor. Bolaget har dock planer på att utöka erbjudandet, men mer om det senare.

Safello ska nu noteras på First North och gör en nyemission på drygt 41 Mkr. Börsvärdet blir 276 Mkr.

LÄS MER OM AKTUELLA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Safello
Lista First North
Omsättning rullande tolv månader 315 Mkr
Antal anställda 18
Teckningskurs 13,50 kr
Rådgivare Corpura
Storlek på erbjudande 41 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 276 Mkr
Emissionskostnad Cirka 5 Mkr (11,9% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 80%
Investerare som ska teckna i IPO WSC, DCG International Investments, Northzone VII, Torbjörn Nilsson, Frank Schuil via bolag, m.fl. (80% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Tre flaggor
Sista teckningsdag 2021-04-30
Beräknad första handelsdag 2021-05-12 (12 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Tre flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 272 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,9 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar tre flaggor i Safello

# Hög emissionskostnad

För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Affärsvärlden hissar flagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Safello betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 11,9 procent av erbjudandet.

# Tveksamma incitament

Tveksamma incitament är Affärsvärldens samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.

I listan över teckningsåtaganden i prospektet återfinns en styrelseledamot i Corpura och de tre personerna som igår i Corpuras Advisory Board. Corpura är finansiell rådgivare och Certified Adviser till Safello. Vi hissar en flagga.

# Bristfällig information

Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

”Safello genomförde en nyemission på cirka 11 mkr i slutet av 2020. Det framgår av prospektet inte någon teckningskurs. Även om det inte får finnas tabell över aktiekapitalets utveckling i EU-tillväxtprospekt så brukar det ändå finnas sätt att få med denna typ av information.

Vi saknar i prospektet också uppgift om antalet anställda. Vi hissar en flagga.

Safellos VD Frank Schuil kommenterar:

– Emissionen i december gjordes på kursen 1600kr per aktie (motsvarande 10kr per aktie efter split) till befintliga aktieägare. Sedan i december har Bolaget uppnått ett flertal värdeskapande milstolpar så som bolagsförvärv, nyckelanställningar och samarbetsavtal med exempelvis med Klarna. Om man tar utgångspunkt i siffrorna i de icke finansiella talen i prospektet samt den rådata som presenteras i prospektet på sid 31 kan man notera att bolaget sedan december 2020, i linje med kryptovalutamarknaden, har utvecklats positivt.

Bolaget har per prospektdagen 18 anställda och två konsulter

Nuvarande affär & lönsamhet

Safello är en av de största och äldsta växlingsföretagen inom kryptovaluta på den svenska marknaden. Totalt sedan 2013 har bolaget hanterat en dryg miljard kr åt 191 000 personer. Affärsidén är att erbjuda en säker och lättanvänd marknadsplats för att köpa och sälja kryptovalutorna Bitcoin och Ethereum med svenska kronor.

Växlingsfunktionen erbjuds via egen hemsida, mobil-app men också inbäddad som widget hos partners. Nyligen förvärvade bolaget en av sina största partners, Rational som äger hemsidan Bitcoin.se.

Safello är lönsamt sedan 2019, men det är inte med bred marginal. Safello redovisar handelsvolymen som nettoomsättning så det blir stora tal. I fjol 315 Mkr (207 Mkr). Det man tjänar pengar på är dock de växlingsavgifter som tas ut. Avgiftsmodellen är att bolaget tar 2% på kryptoköp för 100 000 kr eller mer, annars är avgiften 4%. Undantaget är inköp via Swish. Då är avgiften 7% av beloppet. Vid försäljning av kryptovaluta till Safello är avgiften 3%. Priserna är från bolagets hemsida per 28/4 2021.

Nedan finns finansiell fakta om 2019, 2020 och första kvartalet 2021 hämtad från bolagets prospekt. För Q1 finns inte fullständig resultaträkning. Afv har åskådliggjort intjäningsmodellen genom att beräkna och ange det som nedan kallas avgifter.

Safello 2019 2020 Q1-2021
Nettoomsättning, Mkr 207 315 192
Tillväxt (yoy) ingen uppgift 52% 178%
Handelsvaror, Mkr 196 296 183
Avgifter*, Mkr 11 19 9
Rörelsekostnader, Mkr 15 18  ingen uppgift
Rörelseresultat, Mkr 0** 1  ingen uppgift
Avgiftsnetto: 5,3% 6,0% 4,7%
Antal transaktioner: 120 000 165 000 57 400
*Afv:s beräkning baserad på omsättning minus handelsvaror.
**Inklusive övrig intäkt på 4 Mkr för aktiverade utvecklingsutgifter

Några observationer:

  • Bra tillväxt i affären. Bolaget varnar dock för att extrapolera Q1 som bjudit på exceptionell aktivitet.
  • Höga avgifter. Även om siffrorna ovan bara är en approximation så är intrycket att det är dyrt att befatta sig med krypto. Men avgifterna verkar pressas nedåt.
  • Det krävs större volymer för att vinstnivån ska matcha börsvärdet. Dubbla volymen ger en rörelsevinst på 20 Mkr och EV/Ebit 14, allt annat lika. Bolaget flaggar dock för olika projekt som ökar kostnaderna.

Så funkar det

Kryptoväxling kan låta krångligt, men det är i stort sett likadant som på en vanlig börs. I korta drag går det till som följer: Safello håller kryptovaluta i en så kallad Hot Wallet, vilket är den digitala plånbok från vilken kryptovalutautbetalningar sker till slutkunden. Bolaget tar emot svenska kronor på sitt bankkonto i Sverige. Efter avräkning utförs en transaktion av lika värde, minus avgifter, hos likviditetsgaranten (exempelvis Bitstamp). När likviditetsgaranten bekräftar att transaktionen har utförts betalas kryptovalutan ut från Hot Wallet. Efter att kryptovalutan har levererats konverteras kundens betalning i kronor till euro för att avveckla transaktionen med likviditetsgaranten. Försäljningsprocessen ser likadan ut, fast omvänt.

Strategi & framtidsplaner

Bolagets strategi är att expandera. Större delen av nyemissionspengarna ska stödja det. Den primära marknaden är Sverige, men bolaget vill på längre sikt expandera till andra länder. Safello torde ha ett litet försprång då man är en av de ”äldre” kryptomäklarna, men bolaget möter hård konkurrens både internationellt och på hemmaplan. Faktum är att bolaget redan har prövat vingarna utomlands, med ganska dåligt utfall vilket fick bolaget att dra sig tillbaka till Sverige.

Nu säger man sig ha kommit på ett framgångsrecept för att återetablera sig utomlands. De flesta större kryptovalutaföretagen, exempelvis Coinbase och Kraken, kommer från USA. Dessa bolag har fokuserat på att ta marknadsandelar genom att öka volymerna via ett ganska homogent erbjudande. Safello har gjort tvärtom och satt tron till en strategi som baseras på det egenmyntade begreppet hyperlokalisering. Detta innebär att hela produkten ska optimeras till den lokala marknaden, istället för att anpassa enstaka element. Ett exempel på detta är att man i Sverige kan betala med Swish, men att man i Norge använder Vipps (norska motsvarigheten till Swish) osv. Bolaget menar att denna hyperlokalisering kan förenklar eventuella uppköp på de lokala marknaderna och kan vara till fördel i en konsolidering av branschen.

Detta koncept är än så länge endast prövat på den svenska marknaden. Men även på hemmaplan växer konkurrensen. Den svenska kursraketen Quickbit har tidigare främst riktat in sig mot gaming-marknaden med en produkt för att konvertera kryptovalutasaldon till fiatpengar. Quickbit testar nu produkter för att gå in på privatkundsmarknaden med ett produktutbud som direkt skulle konkurrera med Safello. Även i Norden finns en hel del konkurrenter, exempelvis Prasos i Finland, Bitgate i Norge och Coinify i Danmark.

En viktig sak blir att komplettera sin produkt med en så kallad plånbok, alltså en förvaringsplats för kryptovaluta. Idag tvingas kunderna skaffa det på annat håll vilket Safello identifierat som ett hinder för framtida tillväxt. Bolaget säger sig vara igång med utvecklingen av den hett efterfrågade plånboken, Safello Wallet, med planerad lansering 2021. Arbetet beskrivs dock som komplext. Själva affärsmodellen verkar inte vara satt än, men sannolikt kommer bolaget ta ut en rörlig avgift som beror av det förvaltade kapitalets storlek.

En plånboksprodukt kommer vara nödvändig för att bevara konkurrenskraften på längre sikt. För detta behövs ett utvidgat tillstånd vid Finansinspektionen, alternativt att man ansöker om nytt tillstånd för ett nytt dotterbolag. Samtidigt behöver bolaget intensifiera programvaruutvecklingen och genomföra en säkerhetsrevision innan lansering. Safello har en tilltänkt leverantör av Wallet-produkten, men inget färdigt avtal finns.

Bolaget planerar att utveckla två nya affärsmodeller: en prenumerationsbaserad och en räntebaserad. Den prenumerationsbaserade affärsmodellen kommer att vara en del av den kommande produkten ”Safello Subscription” och ger ett mer förutsägbart intäktsflöde. Enligt bolaget själva ska det fungera lite som ett sparkonto. En transaktion utförs varje dag, månad, kvartal (ett intervall som fastställs av användaren) mot en avgift. Denna produkt ska lanseras 2021.

Lite längre fram i tiden finns planer på ett räntebaserat affärsområde. Med en sådan affärsmodell skulle Safello kunna bryta sig loss från transaktionsmodellen och minska den inneboende volatiliteten i transaktionsmodellen, där räntan skulle tjänas in från protokoll via en process som kallas “staking”. Bolag som exempelvis Coinbase har introducerat “staking”-tjänster, där kunder kan sätta in sin kryptovaluta i Ethereum-protokoll för att på så sätt få ränta på kryptokapitalet. Dessa planer verkar dock vara väldigt lösa. Ännu har ingen produkt testats av Safello, och sannolikt kommer den legala och kommersiella prövningen av en sådan lösning ta tid.

AFV:S ÖVERVÄGANDEN

Safello framstår som en seriös aktör. Bolaget har en i sammanhanget lång historik och backas av flera välkända tech-investerare som Northzone och Whitestar Capital. Så sent som i december 2020 gjordes en emission till befintliga ägare på kursen 10 kronor, motsvarande en rabatt på drygt 26% mot teckningskursen. VD Frank Schuil motiverar rabatten med att bolaget har uppnått ett flertal värdeskapande milstolpar så som bolagsförvärv, nyckelanställningar och samarbetsavtal med exempelvis med Klarna, sedan dess. VD är för övrigt stor ägare med nära en femtedel av aktierna efter IPO.

Att bolaget har ett misslyckat försök till internationalisering bakom sig stärker inte caset. Vi är osäkra på den nya hyperlokaliseringsstrategin – en stor del av värdet i kryptovalutor är att det är internationellt gångbart. Risken är att en storspelare som exempelvis Coinbase blir en övermäktig motståndare. Men visst finns det en möjlighet till att bolaget har hittat en framgångsrik nisch, där kunden känner sig säkrare genom att handla med sin egna lokala betalsystem, på sitt eget språk o.s.v. Kundnytta är ofta viktigare vad man tror.

Den oprövade strategin i kombination med satsningar på icke-lanserade produkter förstärker bilden av att aktien är en riskfylld investering. Ett köp kräver förstås en tilltro till främst Bitcoin och Ethereum – både att prisnivåerna är hyggligt hållbara och att tillgången är här för att stanna. Det är inte givet.

SLUTSATS

Erbjudandet till allmänheten är litet (ca 8,1 Mkr) och kan säkert övertecknas givet det stora intresset kring Bitcoin. Om uppvärderingen håller i sig så kan det vara en bra IPO att teckna. Aktien är såklart bara för den som tror på att kryptovalutor blir ordentligt etablerat som fenomen och tillgångsklass.

Bolaget har en i sammanhanget lång historik och flera etablerade tech-investerare i ryggen. Om man kommer igång med Safello Wallet kan det bli bra, men det ofärdiga erbjudandet utgör en stor risk. Vårt råd blir trots allt att teckna aktien men överväga att sälja vid en större initial uppgång.

Safellos större ägare Andel %
Frank Schuil via bolag 19,70%
WSC 11,60%
Joakim Johansson 10,30%
Northzone VII 6,70%
Emil Oldenburg 5,90%
*Efter emissionen

 

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.