Om erbjudandet

Erbjudande 60 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 84%
Börsvärde efter notering 285 Mkr
Teckningskurs 23 SEK
Sista teckningsdag 2017-11-27
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 50 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aktieinvest, Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Scout Gaming Group
VD Andreas Ternström
Styrelseordförande Rolf Blom
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 32
Börsvärde efter notering 285 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.04 miljoner aktier (32.6%)
Antal aktier efter notering 12.38 miljoner
Hemsida www.scoutgaminggroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Atle Sundal H. 36.1 Mkr 12.7%
Andreas Sundal H. 18.4 Mkr 6.5%
Daniel Rammeskov 18 Mkr 6.3%
Handelsbanken Fonder 10 Mkr 3.5%
Swedbank Robur 8.1 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Handelsbanken Fonder 10 Mkr 16.7%
Swedbank Robur 8.1 Mkr 13.4%
Knutsson Holding 8.1 Mkr 13.4%
Novobis 8.1 Mkr 13.4%
Lars Wingefors 8.1 Mkr 13.4%
Med flera
Totalt åtagande: 50.3 Mkr 83.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.