Om erbjudandet

Erbjudande 100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 318 Mkr
Teckningskurs 19.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-16
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 55 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 11 Mkr (11% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor Pareto
Övriga rådgivare Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sedana Medical
VD Christer Ahlberg
Styrelseordförande Thomas Eklund
Omsättning 34 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 318 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 16.3 miljoner
Hemsida www.sedanamedical.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sten Gibeck 41.1 Mkr 12.9%
Magiola 27.8 Mkr 8.8%
Linc Invest 25.2 Mkr 7.9%
Michael Ryan 21.6 Mkr 6.8%
Ron Farrell 17.5 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Healthinvest 15 Mkr 15%
Alto 15 Mkr 15%
Alfred Berg 5 Mkr 5%
Brohuvudet 10 Mkr 10%
Nyenburgh Holding 10 Mkr 10%
Totalt åtagande: 55 Mkr 55%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.