Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 117 Mkr
Teckningskurs 7.5 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-11
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 19 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Arctic Securities
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Selectimmune Pharma
VD Fredrik Herslow
Styrelseordförande Catharina Svanborg
Omsättning -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 117 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.86 miljoner aktier (62.9%)
Antal aktier efter notering 15.67 miljoner
Hemsida www.selectimmune.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Catharina Svanborg 57 Mkr 48.5%
FV Group AB 8.4 Mkr 7.2%
Fredrik Herslow 5.2 Mkr 4.4%
Jan Zetterberg 4.3 Mkr 3.6%
Prometheus Pension 4.3 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Prometheus Pension 3 Mkr 10%
FV Group 2.2 Mkr 7.2%
Björn Wullt 1 Mkr 3.3%
John Moll 0.5 Mkr 1.7%
Fredrik Herslow 0.3 Mkr 1%
Med flera
Totalt åtagande: 18.8 Mkr 62.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.