Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Teckningskurs 8 SEK
Sista teckningsdag 2021-04-07
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.1 Mkr (9.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera Corporate Finance
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sensor Alarm
VD Martin Norsebäck
Styrelseordförande Peter Jakobsson
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.08 miljoner aktier (62.5%)
Antal aktier efter notering 8.13 miljoner
Hemsida www.sensoralarm.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nirion 13.3 Mkr 20.4%
Lazourion 9.3 Mkr 14.3%
Brickstream 5.7 Mkr 8.8%
Martin Norsebäck 4.7 Mkr 7.1%
Capsyd 4.5 Mkr 7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alderfalk Group 1 Mkr 4.5%
Jofur Invest 0.6 Mkr 2.5%
Consciousness 0.5 Mkr 1.3%
Öresund Growth Partner 0.3 Mkr 1.3%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 11.4 Mkr 50.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.