Om erbjudandet

Erbjudande 38 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 94 Mkr
Teckningskurs 9.8 DKK
Sista teckningsdag 2020-06-18
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 25 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.9 Mkr (13% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Danske Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Shape Robotics
VD David Christensen
Styrelseordförande Lars Nyengaard
Omsättning 11 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 94 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.04 miljoner aktier (29.9%)
Antal aktier efter notering 6.83 miljoner
Hemsida www.shaperobotics.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
TAG Holding 27.7 Mkr 29.6%
Iskil Holding 13.4 Mkr 14.3%
Black Box Holding 12.1 Mkr 12.9%
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsessystemer 4.4 Mkr 4.7%
Polynom Invest 2.1 Mkr 2.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
TAG Holding 5.8 Mkr 15.4%
Polynom Investment 2.1 Mkr 5.4%
Sebastian Clausin 1.4 Mkr 3.7%
Gerhard Dal 1.4 Mkr 3.7%
Jimmie Landermann 1.3 Mkr 3.3%
Med flera
Totalt åtagande: 25.3 Mkr 66.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.