Shape Robotics: Dansk skolrobot till börsen

Det blir allt vanligare att använda robotar för att lära skolbarn att programmera. Lego är en föregångare på området men Danmark har fler aktörer på området. En är börsaktuella Shape Robotics som fått en bra start med sin Fable-produkt.
Shape Robotics Juni 2020
VD: David Christensen
Styrelseordförande: Lars Nyengaard
Antal anställda: 22
Nyckelpersoners ägande: Cirka 26%
Lista: First North Denmark
Teckningskurs (SEK): 9,8 danska kr / 13,72 SEK
Antal aktier ink. utspädn: 6,8 miljoner
Börsvärde: 94 Mkr
Nettokassa: 35 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -13 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat på max antal aktier.
Alla siffror i dansk valuta är i denna analys omräknade enligt 1 DDK= 1,40 SEK

Shape Robotics (teckningskurs 9,8 danska kr/13,72 kr) är ett danskt företag med kontor i Farum norr om Köpenhamn. Det startades 2015 av David Christiansen (nu VD) och Moises Pacheco (teknikchef). De är två forskare inom robotteknik som för runt 10 år sedan involverats i ett projekt för att ta fram produkter för skolan.

Duon insåg att för att lyckas i klassrummet krävs en robot som gick snabbt att bygga för eleverna, vilket inte är fallet med alla produkter. Utifrån den insikten startades Shape Robotics. 2017 var produkten klar. Den kallas Fable.

Fable är ett system som kan byggas ihop på flera olika vis. Poängen med roboten är att lära skolbarn och unga programmering. Men den används också andra ämnen. Kunderna är skolor. Här finns en video (på engelska) som förklarar mer om fördelarna med Fable.

Sedan lanseringen har Shape sålts i över 5 000 enheter till mer än 500 skolor. Mestadels utanför Danmark och via ett nät av återförsäljare som bolaget byggt upp. Förra året var omsättningen motsvarande 11 Mkr. Bolaget går dock med förlust, 13 Mkr under 2019.

Nu vill Shape noteras på First North i Danmark och bjuder även in svenska investerare att teckna aktier. Det sker en nyemission på 2,0-2,75 miljoner aktier vilket ger upp till 38 Mkr. Pengarna ska gå till att utveckla och stödja försäljningspartners. Skala upp, helt enkelt.

I år väntar man sig ingen tillväxt på grund av att coronakrisen stängt många skolor, men med start 2021 spås tillväxten vara minst 80 procent årligen till 2023 då bolaget ska ha svarta siffror.

Läs mer på IPO-Guiden

IPO-GUIDE Shape Robotics
Lista First North Denmark
Omsättning rullande tolv månader 11 Mkr
Antal anställda 22
Teckningskurs 9,80 danska kr
Rådgivare Västra Hamnen
Storlek på erbjudande 38 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 94 Mkr
Emissionskostnad Cirka 5 Mkr (13,0% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 67%
Investerare som ska teckna i IPO TAG Holding, Polynom Investment, Sebastian Clausin, Gerhard Dal, Jimmie Landermann, m.fl. (67% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2020-06-18
Beräknad första handelsdag 2020-06-25 (7 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 229 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 3,0 för småbolag och 4,1 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Shape Robotics

# Framtida kapitalbehov

Om ett bolag inte är lönsamt så är det viktigt för investerarna att få veta ungefär hur mycket kapital bolaget tror sig behöva fram till vinst eller större förväntat genombrott (licensaffär, ”proof-of-concept” eller motsvarande). Vid notering bör det vara tydligt angivet hur styrelsen ser på långsiktigt kapitalbehov, inte bara för kommande 12 månader. Ungefär hur mycket kapital behövs under ungefär hur många år? Om denna information saknas, förefaller orealistisk eller lämnar ett stort ofyllt finansieringsgap så är det en klar nackdel.

I vår preliminära granskning hissade vi en flagga för att det inte gavs någon information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader. Bolagets VD uppger dock för oss att IPO-kapitalet bedöms räcka fram till dess att bolaget når positivt kassaflöde 2023. Vi tar mot den bakgrunden bort flaggan.

# Bristfällig information

Det är en flagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknar vi också rejält vilseledande information.

När ett bolag har teckningstid i juni tycker vi att det är rimligt att finansiella siffror som är aktuellare än per årsskiftet presenteras. Vi noterar att även kassaflödesanalys saknas i prospektet.

Efter genomförd IPO ska det lanseras ett incitamentsprogram där de anställda får teckningsoptioner enligt styrelsens beslut. Det framgår dock inte hur många teckningsoptioner styrelsen kan besluta om (annat än att det inte kan överskrida det antal aktier som bolaget kan återköpa). Orsaken är enligt bolagets VD att inget beslut ännu fattats om antalet aktier i programmet. IPO-guidens anser likväl att det är en brist.

Så som framgår under flaggan ”CV med plumpar” klargörs det inte heller fullt ut vilka av styrelsens och ledningens bolagsengagemang som slutat i konkurs.

Vi hissar en flagga för bristfällig information.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

I prospektet anges vilka bolagsengagemang styrelse och ledning haft där bolagen försatts i konkurs, likvidation eller liknande. I två fall specificeras det vilka bolag som försatts i konkurs. Men vid kontakt med Shape Robotics framkommer att det är totalt sju av bolagsengagemangen som har slutat med konkurs. Det är mer än vanligt och vi hissar en flagga.

VD David Johan Christensen kommenterar:

”Våra styrelseledamöter är mycket erfarna och två av dem har arbetat som investment/portföljförvaltare för investeringsfonder i tidig fas (pre-seed investments) i Danmark (SDI och Borean). De har därför varit involverade i ett stort antal (hundratals) investeringar. Eftersom dessa är bolag i tidig fas med höga inneboende risker har en del av dessa bolag gått i konkurs. Det är bakgrunden till att antalet konkurser är högre än normalt.”

Affärsvärldens syn på Shape Robotics

Det här är ett utvecklingsbolag med negativa kassaflöden och högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. Incitament nyckelpersoner

Företaget har 22 anställda och den kvartett som Shape själva klassar som nyckelpersoner äger tillsammans 26 procent av aktierna, givet maximal nyemission. Det är främst de två grundarna som äger aktier. VD David Christiansen och teknikchef Moises Pacheco har 12 procent var av bolaget.

Det finns inga optioner eller liknande incitament men bolaget flaggar i prospektet för att ett incitamentsprogram ska införas efter noteringen.

Största ägare i Shape är ett danskt företag som heter TAG Holding. Det ägs av medlemmar i Gjørup-familjen. Detta är en i Danmark relativt välkänd företagarfamilj som grundat och ägt leksaksjätten Top-Toys som drivit butikskedjorna BR och Toys’r’us. Det anrika företaget gick i konkurs i slutet av 2018 men då hade familjen sålt merparten av bolaget till EQT.

TAG kommer att äga 23-26 procent av Shape beroende på emissionen storlek, där de för övrigt konverterar en mindre skuld (knappt 3 Mkr) till aktier och investerar lika mycket i nytt kapital.

De befintliga storägarna har ingått en lock-up på 1 år. Detta omfattar inte aktier som de eventuellt tecknar i erbjudandet.

2. Track record nyckelpersoner

De båda grundarna av Shape har arbetat med robotteknik i över 10 år, främst i akademiska sammanhang. Bland annat vid MIT och Harvard University i USA men huvudsakligen vid danska DTU.

Det projekt som sedan blev Shape påbörjades 2011 och involverade även aktörer som Lego. Sedan 2015 arbetar duon med Shape.

I styrelsen finns flera personer med roboterfarenhet. Kasper Stoy är professor och medgrundare av succéföretaget Universal Robots som såldes till Teledyne för 285 miljoner dollar 2015. UR sysslar med robotarmar för industrirobotar. Han har ett åtagande att teckna för 0,7 Mkr i emissionen.

Styrelseordföranden Lars Nygaarden har förutom ett utförligt CV som styrelseproffs även erfarenhet som ansvarig för Legos satsning på robotar för skolan, Mindstorms Education. I styrelsen finns även Michael Frank som arbetar med investeringar i start-ups och Thomas Gjørup, entreprenör, som är delägare i huvudägaren TAG.

Utan att vi närmare känner till personerna framstår det som mycket bra och relevant laguppställning i Shape.

3. Trovärdighet produkt och strategi

Det var 2017 som bolagets produkt var redo för marknaden. Den kallas alltså Fable och beskrivs som ett modulärt robotsystem som gör det lätt och roligt för elever att bygga och programmera sina egna robotar. Den är användbar för elever från 8 års ålder upp till universitetsnivå, enligt bolaget.

En viktig poäng med Fable-systemet är att det introducerar elever till programmering. Det är en färdighet som utbildningssystem i många länder vill främja och skriver in som krav i nya läroplaner.

Det finns andra robotar som säljs mot skolmarknaden. Exempel på bolag med system vars funktionalitet som kan jämföras med Fable är Lego Mindstorms och VEX Robotics. Shape menar att deras modulärt uppbyggda robot har unika fördelar gentemot dessa, främst snabb montering.

Marknaden för robotteknik i skolan lär enligt ett undersökningsföretag som Shape refererar vara värd 1,5 miljarder dollar redan idag och spås växa till 3,1 miljarder dollar 2025. Det finns hela 4 miljoner skolor i världen men också många aktörer som investerar produkter för skolmarknaden.

Att utbudet utbildningsprodukter inom programmering är stort kan till exempel studeras hos den svenska återförsäljaren Hands-On Science programmeringskategori.

Sedan lanseringen 2017 har Shape sålt över 5 000 enheter till över 500 skolor världen över. Ett klassrums-kit med robotar och tillbehör för 12-18 elever kostar runt 39 000 danska kr. Det motsvarar cirka 55 000 sek. Prismässigt är detta jämförbart med de andra aktörerna som säljer robotar, som Mindstorms.

På den danska hemmamarknaden sköter Shape försäljningen själva men annars litar man till distributörer och återförsäljare. Bolaget har lyckats bygga upp ett nät av ett trettiotal återförsäljare och distributörer i 25 länder. Några marknader där bolaget haft framgång är Ryssland, Holland, USA och Sverige.

Marknadsarbetet består i att stödja försäljningspartners med deltagande på branschmässor och genom att Shape arrangerar tävlingar där olika skolor eller klasser delar med Fable-robotar. En annan viktig aktivitet är att ta fram lektionsmaterial för Fable. Inte bara inom programmering utan även fysik, matematik, engelska och andra ämnen.

Cirka 60 procent av emissionsmedlen ska gå till marknadsaktiviteter av den typ som beskrivs ovan. Målet är att få ännu bättre marknadstäckning genom fler återförsäljare på nya geografier. En del av kapitalet ska också investeras i effektiv outsoursad produktion av Fable. För närvarande sker tillverkning i egen regi i Danmark men förhoppningen är att lägga ut detta på kontraktstillverkare.

I strategin ingår också att komplettera erbjudandet med nya prismodeller och abonnemangserbjudanden. Detta är på plats i Danmark där skolor bland annat kan hyra robotsystem för 999 danska kr per månad.

Bolagets mål är:

 • Från och med 2021 växa minst 80 procent per år i snitt till 2023
 • Ha en omsättning på 55 miljoner danska kr 2023. Det motsvarar 77 Mkr.
 • Positivt kassaflöde för helåret 2023

Det man kan säga är att Shape fått en lovande start. Nu tvingas bolaget dock hantera ett besvärligt 2020 på grund av Covid-19-krisen. I flera viktiga länder har skolorna varit stängda och väldigt lite inköp av undervisningsutrustning har gjorts. I alla fall sådana som används i klassrummet.

Shape har permitterat anställda och spår att det inte blir någon omsättningstillväxt 2020 utan att intäkterna blir i nivå med fjolårets.

Under 2019 växte bolaget från 5 till 11 Mkr i omsättning. Resultatet var -13 Mkr (-7,6). Detta är en burn-rate som bolaget kan hantera givet att nettokassan ligger kring 35 Mkr om maximal emission genomförs. Men givet osäkerheten på grund av Covid-19 är det en svaghet att bolaget inte redovisar mer färska siffror än dessa från 2019 i prospektet.

Vi noterar att bruttomarginalen är negativ både 2019 och 2018, om man räknar bort bidraget från aktiverat arbete. Det vill till att alla insatser för att effektivisera produktionen faller väl ut för att sänka enhetskostnaden.

4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Återgång till hög tillväxt 2021
 • Stigande bruttomarginaler

Covid-19-krisen innebär att 2020 väntas plana ut försäljningsmässigt på 2019 års nivå kring 11 Mkr. Det är helt avgörande, tror vi, att bolaget behåller prognosen och sedan bevisar en återgång till hög tillväxt 2021. Att bolaget visar vinst är inte nödvändigt i kort perspektiv, men det krävs tecken på att bruttomarginalerna rör sig i rätt riktning.

Optimistiskt scenario

Shape Robotics Idag Tänkbart 2023
Avklarad milstolpe Färdig produkt, partnernätverk och 11 Mkr omsättning 65 Mkr i omsättning
Kommande värdedrivare (i) Återgång till hög tillväxt + ökad bruttomarginal Lönsamhet
Värderingsmodell (ii) EV/Sales 4
Resultatnivå, årstakt Cirka -12,6 Mkr 0-5 Mkr
Börsvärde, Mkr (iii) 93 Mkr 260 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 180%

Antar vi att maximalt antal aktier emitteras så får Shape ett börsvärde på 94 Mkr och en nettokassa på 35 Mkr. Det finns några andra mindre noterade bolag inom robotindustrin i Danmark som värderas högre än så utan att ha mer imponerade siffror än Shape. Ett kallas Scape och ett Odico med 220 respektive 250 Mkr i börsvärde.

Vi är osäkra på hur starka paralleller som ska dras till Shape men intresset för sektorn verkar stort i Danmark.

Ett optimistiskt scenario bygger på att Fable blir en betydande produkt i sin kategori. Det är rimligt att omsättningen kan nå upp mot de målnivåer bolaget har om den får bredare marknadsacceptans. Det som förblir rätt oklart idag är marginalpotentialen i produkten, men om lönsamheten pekar i rätt riktning kan värderingen av bolaget bli hög.

Bolaget med egna elektronikprodukter som går från 10 upp mot 100 Mkr i omsättning växer inte på träd. Men Plejd går en sådan resa och värderades under högsta tillväxtfasen (hittills) till 4-6 gånger omsättningen. Använder vi 4x på Shape så finns en flerdubbling på radarn.

Pessimisstiskt scenario

Det pumpas in riskkapital i Edtech-sektorn och risken är uppenbar att Fable drunknar bland alla nya produkter som saluförs. Om försäljningen skulle plana ut kring, exempelvis, 20 Mkr är det tveksamt om kostnadsstrukturen medger någon lönsamhet att tala om. Nyemissioner och försöka att bredda produktportföljen lär följa. Investerare bör räkna med stor men inte total förlust av sitt kapital.

Affärsvärldens slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Shape är en seriös satsning inom ett område som är hett. Skolmarknaden i USA och flera EU-länder efterfrågar produkter inom programmering. De första årens försäljning av Fable är lovande.

Frågan är om Covid-19-krisen kommer att bryta bolagets tillväxtform mer permanent eller om 2020 bara blir ett hack i kurvan. Blir det till exempel svårare att få in Fable hos nya återförsäljare om lågkonjunktur står för dörren?

Det är svårt att säga. Vi tycker ändå det är okej om bolaget matchar 2019 års omsättning i år. Shape har väldigt mycket obearbetade marknader som kan driva tillväxten framöver. Börjar tecken på tillväxt komma tillbaka under det närmsta året samtidigt som marginalerna höjs bör aktien bli en bra investering. Risknivån i investeringen är dock hög.

Så ser Affärsvärlden på förhoppningsbolag

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Afv:s åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Afv sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp

Tabellförklaring Optimistiskt scenario

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Afv:s huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Afv:s enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Afv:s (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Afv:s optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.