IPO-guiden hissar två flaggor inför Shape Robotics notering

IPO-guiden har granskat Shape Robotics inför noteringen på First North Denmark den 25 juni.

I den preliminära granskningen hissades en flagga för att det inte gavs någon information i prospektet om finansieringsbehovet efter 12 månader. Nu uppger emellertid bolagets vd att IPO-kapitalet bedöms räcka fram till dess att bolaget når positivt kassaflöde 2023. Mot den bakgrunden tas flaggan bort.

IPO-guiden hissar dock två andra flaggor. En flagga hissas för bristfällig information.

Shape Robotics
Lista First North Denmark
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 94 Mkr
Sista teckningsdag 2020-06-18
Första handelsdag 2020-06-25

För det första är det rimligt att finansiella siffror som är aktuellare än per årsskiftet presenteras, för det andra saknas en kassaflödesanalys i prospektet.

Dessutom ska det, efter genomförd IPO, lanseras ett incitamentsprogram där de anställda får teckningsoptioner enligt styrelsens beslut. Det framgår dock inte hur många teckningsoptioner styrelsen kan besluta om (annat än att det inte kan överskrida det antal aktier som bolaget kan återköpa). Orsaken är enligt bolagets vd att inget beslut ännu fattats om antalet aktier i programmet. IPO-guidens anser likväl att det är en brist.

Det klargörs inte heller fullt ut vilka av styrelsens och ledningens bolagsengagemang som slutat i konkurs, vilket leder in till andra flaggan.

I prospektet anges vilka bolagsengagemang styrelse och ledning haft där bolagen försatts i konkurs, likvidation eller liknande. I 2 fall specificeras det vilka bolag som försatts i konkurs. Men vid kontakt med Shape Robotics framkommer att det är totalt 7 av bolagsengagemangen som har slutat med konkurs. Det är mer än vanligt och IPO-guiden hissar en flagga.

IPO-Guide till Shape Robotics

”Våra styrelseledamöter är mycket erfarna och två av dem har arbetat som investment/portföljförvaltare för investeringsfonder i tidig fas (pre-seed investments) i Danmark (SDI och Borean). De har därför varit involverade i ett stort antal (hundratals) investeringar. Eftersom dessa är bolag i tidig fas med höga inneboende risker har en del av dessa bolag gått i konkurs. Det är bakgrunden till att antalet konkurser är högre än normalt”, säger vd David Johan Christensen i en kommentar.


ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
Biofrigas Inväntar notering Spotlight 2020-05-22 2020-06-18 Länk
LED iBond Teckningstid pågår First North Danmark 2020-06-09 2020-06-15 Länk
Aergirbio Teckningstid pågår First North 2020-06-15 2020-06-26
Magle Chemoswed Teckningstid pågår First North 2020-06-17 2020-06-30