Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 147 Mkr
Teckningskurs 11 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-10-28
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 11 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.3 Mkr (5.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Företagsfinansiering Fyrstad AB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag SHT Smart High-Tech
VD Thien Laubeck
Styrelseordförande Johan Liu
Omsättning 7 Mkr
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 147 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.5 miljoner aktier (70.9%)
Antal aktier efter notering 13.4 miljoner
Hemsida sht-tek.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Liu via XS Consulting 100 Mkr 67.8%
Futur Pension (Göran Ofsén med flera) 4.4 Mkr 3%
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 4.3 Mkr 2.9%
Gerhard Dal 3.6 Mkr 2.4%
Stefan Henriksson 2 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola 1.6 Mkr 7.5%
Göran Ofsén 1.5 Mkr 6.8%
Gerhard Dal 1.4 Mkr 6.1%
Stefan Henriksson 0.7 Mkr 3.4%
Philip Löchen 0.4 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 11 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.