IPO-guiden hissar två flaggor inför SHT Smart High-Techs notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat SHT Smart High-Tech inför noteringen på Spotlight och hittat två flaggor.
SHT Smart High-Tech IPO
Foto: SHT Smart High-Tech
SHT Smart High-Tech
Lista Spotlight
Storleksklass Småbolag
Börsvärde efter noteringen 147 Mkr
Sista teckningsdag 2021-10-28

Den 18 november noteras SHT Smart High-Tech på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor, en för lång väntetid och en för tveksamma incitament.

Vad gäller flaggan för lång väntetid innebär det extra risker att teckna IPO-er och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass. SHT Smart High-Tech-aktien börjas handla 21 dagar efter sista anmälningsdag.

När det kommer till flaggan för tveksamma incitament förhåller det sig så att Företagsfinansiering Fyrstad, som är projektledare i aktuell IPO, både äger aktier i SHT och är teckningsåtagare i SHT.

”Företagsfinansiering Fyrstad AB är anhängare av Pilotskolan vilket innebär att man själv ska vara aktieägare i de bolag man jobbar med. Företaget är långsiktig investerare och har därför förbundit sig att inte sälja aktierna under de närmaste tre åren efter noteringen”, kommenterar SHT Smart High-Techs VD.

IPO-guiden noterar även, under flaggan rabatterad emission tätt inpå IPO, att bolaget genomförde en nyemission för fem månader sedan (maj 2021) till teckningskurs om 6,75. Det betyder att teckningskursen i aktuell IPO om 11,00 kronor är 63% högre än den förra. Det är en väsentlig uppvärdering på mindre än ett halvår. Av memorandumet framgår att värdeskapande aktiviteter genomförts efter den förra emissionen genom att kineser investerat i SHT:s kinesiska dotterbolag till en värdering som vi uppfattar är något lägre än aktuell pre money värdering på SHT. IPO-guiden landar dock i att inte hissa denna flagga.

Dessutom noteras, under flaggan cv med plumpar, att en ledamot i SHT har varit ledamot i ett bolag som försattes i konkurs 2020. Affärsvärldens IPO-guide brukar inte hissa flagga vid enstaka konkurser och gör inte så i detta fall heller.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL SIDAN FÖR SHT SMART HIGH-TECH PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är torsdag den 28 oktober och teckningskursen uppgår till 11 kronor (1 TO per 1 aktie).

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Affärsvärldens analys
Haypp Group Teckningstid pågår First North 2021-10-12 2021-10-13 Lär här
Netel Holding Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-14 2021-10-15
Byggfakta Group Teckningstid pågår Nasdaq Stockholm 2021-10-14 2021-10-15
Flat Capital Teckningstid pågår First North 2021-10-13 2021-10-20 Läs här
AutoStore Holdings Teckningstid pågår Oslo Börs 2021-10-19 2021-10-20
Medhelp Inväntar notering First North 2021-10-11 2021-10-26 Läs här
XP Chemistries Teckningstid pågår First North 2021-10-22 2021-10-29
SolidX Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-25 2021-11-03 Lär här
Qlucore Teckningstid pågår First North 2021-10-22 2021-11-11
SHT Smart High-Tech Teckningstid pågår Spotlight 2021-10-28 2021-11-18