Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 114 Mkr
Teckningskurs 22.1 SEK
Sista teckningsdag 2020-09-08
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.8 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera Corporate Finance
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law, Nordic Issuing

Bolagsfakta vid notering

Bolag Spotlight Group
VD Peter Gönczi
Styrelseordförande Thorbjörn Wennerholm
Omsättning 130 Mkr
Antal anställda 60
Börsvärde efter notering 114 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.42 miljoner aktier (8.1%)
Antal aktier efter notering 5.17 miljoner
Hemsida www.spotlightgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Staffan Persson via bolag 42.1 Mkr 36.9%
Staffan Salén via bolag 17.7 Mkr 15.5%
Erik Åfors via bolag 10.7 Mkr 9.4%
Ingrid Marianne Olsson 6.3 Mkr 5.5%
Peter Gönczi med närstående 5.1 Mkr 4.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Varenne AB 10.6 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Tellus Fonder 2 Mkr 18.9%
Peter Gönczi med närstående 0.2 Mkr 2.1%
Markus Neuding 0.2 Mkr 2.1%
Sebastian Hodel 0.2 Mkr 2.1%
Peter Nilsson 0.1 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 5.5 Mkr 51.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.