Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 1303 Mkr
Teckningskurs 10 SEK
Sista teckningsdag 2020-11-11
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 375 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Catella
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Avanza Bank, Eminova, Glimstedt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Stenhus Fastigheter
VD Elias Georgiadis
Styrelseordförande Rickard Backlund
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 1303 Mkr
Nyckelpersoners ägande 69.75 miljoner aktier (53.6%)
Antal aktier efter notering 130.25 miljoner
Hemsida www.stenhusfastigheter.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Elias och Thomas Georgiadis via bolag 697.5 Mkr 53.6%
Balder 250 Mkr 19.2%
Länsförsäkringar 125 Mkr 9.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Balder 250 Mkr 41.7%
Länsförsäkringar 125 Mkr 20.8%
Totalt åtagande: 375 Mkr 62.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.