Om erbjudandet

Erbjudande 13399 Mkr (45% nyemission)
Säkrad andel (%) 82%
Börsvärde efter notering 62391 Mkr
Teckningskurs 38.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-10-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 11050 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 298 Mkr (2.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Goldman Sachs, J.P Morgan
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare BNP Paribas, DNB, Danske Bank, Nordea, SEB, Swedbank, Milbank, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Storskogen
VD Daniel Kaplan
Styrelseordförande Elisabeth Thand Ringqvist
Omsättning 18964 Mkr
Antal anställda 7000
Börsvärde efter notering 62391 Mkr
Nyckelpersoners ägande 255.3 miljoner aktier (15.8%)
Antal aktier efter notering 1620.56 miljoner
Hemsida www.storskogen.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
AMF Pension 4965 Mkr 8%
Swedbank Robur Fonder 3300 Mkr 5.3%
Daniel Kaplan, inkl aktier som ägs av Firm Factory 2888.1 Mkr 4.6%
Alexander Murad Bjärgård 2472.9 Mkr 4%
Ronnie Bergström, inkl aktier som ägs av Ängsmon 2186.2 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Storskogen SellCo (säljer aktier för andra än de tre grundarna) 5841.5 Mkr 43.6%
Karl-Johan Persson, via Philian Invest 347.6 Mkr 2.6%
Christer Hansson via Scalata Invest 329.1 Mkr 2.5%
Ronnie Bergström, inkl aktier som ägs av Ängsmon 269.5 Mkr 2%
Peter Ahlgren, inkl aktier som ägs av Ribbylund Management 269.5 Mkr 2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 3300 Mkr 24.6%
AMF 1500 Mkr 11.2%
Capital World Investors 1200 Mkr 9%
Lannebo Fonder 1050 Mkr 7.8%
Nordea Investment Management 900 Mkr 6.7%
Med flera
Totalt åtagande: 11050 Mkr 82.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.