Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 34 Mkr
Teckningskurs 6.1 SEK (3 TO1 per 5 aktier)
Sista teckningsdag 2020-12-23
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 7 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.7 Mkr (12.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Streamify
VD Johan Klitkou
Styrelseordförande Lars Ekström
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 34 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.11 miljoner aktier (19.8%)
Antal aktier efter notering 5.58 miljoner
Hemsida www.streamify.io
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Oscarson Invest 6.6 Mkr 19.3%
Johan Klitkou via bolag 6.2 Mkr 18.2%
Affärspartner Ove Nesterud 1.9 Mkr 5.6%
Christoffer Lundstedt 1.1 Mkr 3.3%
Polynom Invest 1 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Polynom Investment 1 Mkr 6.8%
Mikael Blihagen 0.5 Mkr 3.8%
Peter Nilsson 0.5 Mkr 3.4%
Sarsaparill 0.5 Mkr 3.4%
Stefan Lundgren 0.4 Mkr 3.1%
Med flera
Totalt åtagande: 7.1 Mkr 50.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.