Streamify – mjukvarubolag inom videostreaming

Noteringsaktuella Streamify har utvecklat en mjukvaruplattform för att livesända idrottsevenemang, utbildningar eller konserter. Marknaden växer fort. Streamify tar nu in pengar och skall lansera plattformen i England.
Streamify har utvecklat en plattform för att livesända exempelvis sportevenemang.

Östersundsbolaget Streamify (teckningskurs 6,10 kr) är ett teknikbolag som utvecklat plattformen Streamify som används för att livesända sport, konserter eller utbildningar.

Kunder är privatpersoner, föreningar, organisationer eller företag som vill filma evenemang eller utbildningar. Konkret så bestämmer kunden (användaren) ett pris för tittaren. Därefter börjar användaren att livesända evenemanget med sin mobiltelefon eller annan kamerautrustning. Tittaren betalar en avgift för att se sändningen på Streamifys plattform. 70% av intäkterna tillfaller kunderna (de som filmar) medan resterande 30% tillfaller Streamify.

Under 2021 planerar bolaget att lansera en e-handel där Streamifys kunder kan sälja olika typer av varor. Exempelvis lagtröja eller vattenflaska från ett idrottslag, en CD-skiva/låtar från musiker. Tanken är också att sälja digitala produkter som virtuella läktarplatser vid en sportsändning.

Streamify-plattformen lanserades under 2019. Under fjolåret genomfördes cirka 5000 livesändningar på plattformen. De största sändningarna hade cirka 34 000 tittare. Kunder är bland annat Stockholms Distrikts Basketförbund, Täby FC och Pixbo Wallenstam. Mellan juli och september i år genomfördes 3600 livesändningar.

Första nio månaderna 2020 omsatte Streamify 447 000 kronor på plattformen. Det avser totala intäkter som genereras via Streamifys plattform. Alltså 100% av samarbetspartners och användares biljettförsäljningar, intäkter från försäljning av varor och erhållen
sponsring”. Rörelseresultatet var -1,5 Mkr. Streamify grundades 2017 av Johan Klitkou som är fortfarande är VD och en av de största ägarna i bolaget. Streamify har idag fyra anställda, varav två konsulter.

Streamify genomför nu en emission inför listning på Spotlight Stock Market. Erbjudandet i samband med noteringen uppgår till 14,1 Mkr och avser i sin helhet nyemitterade aktier. En unit kostar 30,50 kr och består av fem aktier och tre vederlagsfria teckningsoptioner. En teckningsoption (TO 1) ger rätt att teckna en aktie till kurs 7,30 kr i nov-dec 2021. Nyttjas dessa fult ut så kommer Streamify tillföras ytterligare 9,3 Mkr efter emissionskostnader.

Bakgrunden till noteringen är dels att öka kännedomen om bolaget samt för att investera i produkt, organisation, säljkontor i Stockholm och andra tillväxtsatsningar. Streamify tillförs 12,4 Mkr efter emissionskostnader givet en fulltecknad emission. Bolaget har innan emissionen använts sig av bryggfinansiering på 2 Mkr. 55% av emissionslikviden skall gå till marknadsföring och försäljningskostnader. Streamify planerar att rekrytera två nya säljare på heltid med bas i Stockholm. En knapp tredjedel av emissionsbeloppet skall användas för operativ drift och fortsatt utveckling. Halva emissionen är på förhand säkrad genom teckningsåtagare.

Disclaimer

Disclaimer: Afv skriver alltid analyser på alla bolag som ska notera sig. I fallet Streamify har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att bolaget också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen är inte på något sätt betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

LÄS MER OM STREAMIFY OCH ANDRA NOTERINGAR PÅ IPO-GUIDEN

IPO-GUIDE Streamify
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 2
Teckningskurs 6,10 kr
Rådgivare Sedermera FK
Storlek på erbjudande 14 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 34 Mkr
Emissionskostnad Cirka 2 Mkr (12,1% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 50%
Investerare som ska teckna i IPO Polynom Investment, Mikael Blihagen, Peter Nilsson, Sarsaparill, Stefan Lundgren, m.fl. (50% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Inga upptäckta flaggor
Sista teckningsdag 2020-12-23
Beräknad första handelsdag 2021-01-25 (33 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Inga upptäckta flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 261 granskade börsnoteringar är 1,5 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,9 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar inga flaggor i Streamify

# Omoget bolag?

När bolag växer behövs nya strukturer, processer och system för att hantera ökad komplexitet och en större organisation. Om bolag börsnoteras utan att detta är på plats så ökar det risken för bakslag.

Här vill vi upplysa om att bolagets organisation är liten (två personer). Detta i sig föranleder dock ingen flagga.

# CV med plumpar

För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett ”bagage” av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella ”plumpar”. En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.

En ledamot har varit ledamot i ett bolag som försatts i konkurs. Vi uppfattar inte konkursen som elakartade och vi hissar ingen flagga.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ STREAMIFY

Det här är ett produktbolag med små intäkter och högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Ledningen och nyckelpersoner äger cirka 20% av aktierna i Streamify efter emissionen. Den absoluta majoriteten av dessa ägs av VD Johan Klitkou via sitt holdingbolag (1337 Holding AB). Klitkou äger drygt 18% av aktierna (6,2 Mkr givet teckningskursen). Christoffer Lundstedt som är teknikchef (CTO) äger 3,3% av aktierna motsvarande 1,1 Mkr.

Lars Ekström som är ordförande äger cirka 0,4% av bolaget efter noteringen (0,1 Mkr). Styrelseledamot Hans Åsling äger drygt 1% av aktierna efter noteringen. Peter Nyström som också är ledamot i styrelsen äger 0,7% av aktierna (0,2 Mkr). Nyström äger nämligen 40% av bolaget Swap Ventures AB som i sin tur äger 1,76% av aktierna efter noteringen.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

VD Johan Klitkou har bakgrund som programmerare. Klitkou har även grundat Streamify. Han har de senaste femton åren drivit företag och arbetat som affärsutvecklare med kundkonton som Thomas Cook, Mediaplanet och Bonnier (exempelvis Expressens webb-tv). Merparten av de personer som är anställda på Streamify idag har arbetat tillsammans under 15 år och verkar ha relevant erfarenhet från branschen.

Styrelseordförande Lars Ekström har bakgrund i finansbranschen och har arbetat på riskkapitalbolaget Verdane Capital. Ekström har tidigare bland annat varit styrelseledamot i Grönklittsgruppen, som driver camping och skidanläggning i Orsa Grönklitt.

Peter Nyström som är ledamot har arbetat 16 år på Industrivärden som investment manager. Nyström har även bakgrund på Ericsson som affärsutvecklare och projektledare under 14 år. Styrelseledamot Hans Åsling har erfarenhet från en rad ledningspositioner och styrelsearbete för mindre och medelstora bolag.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Marknaden för videostreamingslösningar är växande och spås av branschbedömare att öka med i snitt 20% per år de kommande åren. Delvis drivet av en ökad digitalisering till följd av covid-19. Globalt sett är det en mångmiljardindustri. Stora spelare är bland annat Livestream, Dacast och Twitch. Även Youtube och Facebook Live är stora på området.

Det finns även lokala aktörer som exempelvis Solidsport och StayLive. Solidsport (i bilden nedan kallad Solid Tango) menar själva att de är Nordens största streamingtjänst för livesänd sport. De har varit verksamma sedan 2008 och i fjol sändes 45 000 matcher via Solidsports plattform. Solidsport tar 50% av intäkterna och kunden får resterande 50%. Bolaget omsatte 22 Mkr med ett rörelseresultat på -8,3 Mkr 2019. StayLive hade en omsättning på ungefär 25 Mkr med ett rörelseresultat på knappt 1 Mkr i fjol. Även Sportsway och Sportswik är verksamma inom området.

I bilden nedan visas Streamify och några konkurrenters erbjudande. Sammanställning är hämtad från memorandumet.

Den svenska marknaden för ”betala per visning”, på branschspåk Pay-per-view, uppgår enligt uppskattningar till cirka 250 Mkr per år i Sverige.

Viktiga konkurrensfördelar som Streamify framhäver är att plattformen är gratis att använda. Samt att sändningen blir lönsam även när den bara har en enda tittare. De låga driftskostnaderna innebär att varje ny tittare adderar väldigt låg marginalkostnad för Streamify.

Andra fördelar är att kunden (användaren) kan streama fritt utan förpliktelser kring minikrav på antal tittare. Kunden äger dessutom alla rättigheter till det filmade materialet samt den egna kunddatan. Streamify växer när kunden växer och genererar lönsamhet. Snittpriset per sändning är 89 kronor till slutkonsument (tittarna). Den genomsnittliga sändningen är cirka en timme.

Konkurrenterna LiveStream och Dacast kräver konto med en licensavgift baserat på hur många som tittar. De tar även betalt för kapacitet och lagring.

Streamify menar också att plattformen kan användas för en rad olika branscher. Sport och nöjesbranschen är två exempel. Inom ungdomssport är Solidsport en stor konkurrent. Streamify framhäver användarvänlighet och lättillgänglighet som viktiga konkurrensfördelar mot Solidsport.

Kunderna består av två grupper. Den enda gruppen benämns som ”användare”. Det är mindre kunder som  utgör den absoluta merparten av kundbasen idag. Det handlar exempelvis om ungdomssport eller enskilda musiker. Kunderna sköter allt själv på plattformen.

Den andra gruppen benämns som ”samarbetspartners”. Det är större kunder som exempelvis Stockholm Distrikts Basketförbund och Sensus. För samarbetspartners är modellen lite annorlunda. Där har Streamify möjlighet att ta en fast avgift (cirka 50 000 kr) samt en löpande månadskostnad på 5000 kronor per månad för support och dylikt. Streamify erhåller även en procentandel (cirka 30%) av kundens totala intäkter. Kravet för de större kunderna (samarbetspartners) är att de dels har en vinstdrivande syfte för livesändningar samt att intäktspotentialen för Streamify skall vara 1-2 Mkr per år. För att komma upp i de volymerna krävs det uppskattningsvis cirka 6000 matcher (sändningar) per säsong. Volym är centralt för att nå skala. Samarbetspartners kan även använda Streamifys rest-API och ansluta till sin egen hemsida.

För att nå nya kunder sker marknadsföring dels genom sponsorskap från Streamify. Exempelvis loggor på matchtröjorna för ungdomslag eller liknande. Detta gör bolaget i dagsläget i en ganska begränsad omfattning men Streamify skall öka denna satsning efter den genomförda emissionen och noteringen. Dessutom sker marknadsföring med hjälp av sociala medier.

I samtal med Affärsvärlden framhäver Johan Klitkou att mycket av marknadsföringen idag sker genom att kunder som använt plattformen rekommenderar den vidare till släkt och vänner, eller lag och föreningar.

Initialt är Streamifys fokus på den svenska marknaden. Det verkar vettigt. Bolaget kommer etablera säljkontor i Stockholm under 2021 och anställa mer säljresurser. Försäljningen har hittills skötts av VD Johan Klitkou.

Antal användare har vuxit snabbt på plattformen under augusti, september och oktober. Under dessa tre månader skapades 1624 konton på plattformen. Under januari till juli 2020 skapades 662 konton jämförelsevis.

Pay-per-View har ökad under året. 1994 stycken livesändningar har gjort med Pay-per-view under 2020. Under oktober 2020 uppgick nettoomsättningen (de som Streamify benämner som den totala omsättningen på plattformen) till 600 000 kronor. Notera dock att Streamify erhåller en andel av detta (cirka 30%). På bolagets hemsida noterar vi att Streamify har ett erbjudande om höjd ersättning till lag och föreningar från 70% till 90% till följd av covid-19. Detta verkar fått en fin positiv effekt på kundintaget för Streamify.

VD Johan Klitkou uppger i samtal med Affärsvärlden att grundmodellen fortsatt är 70/30 till kundens favör. Men att bolaget tog ett beslut för att stötta föreningslivet under viruskrisen och att föräldrar, släkt och vänner får möjlighet att se matcherna trots pandemin.

Streamify har ingått en överenskommelse med en, för oss okänd, samarbetspartner för etablering i England under 2021. Redan i första kvartalet 2021 skall Streamify etablera sig på marknaden. Baserat på tidigare pilotprogram väntas Streamifys satsning i England generera intäkter inom 9 månader efter lansering. Alltså hösten 2021. Den engelska marknaden är betydligt större än den svenska. Många föreningar och klubbar i England verkar dessutom ha ett större kommersiellt fokus enligt Streamify. Å andra sidan är konkurrensen sannolikt också större där.

Streamifys satsning på e-handelslösningen med arbetsnamnet ”Goods n Services” är intressant och kan möjligen bli en viktig differentieringsfaktor på sikt. Konkret handlar det om att Streamifys kunder får möjlighet att sälja fysiska och digitala varor. Visa utvalda kunder har under hösten testat en pilotversion av e-handelslösningen. Planen är att lansera den nya funktionen till alla kunder under första kvartalet 2021.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Fortsatt tillväxt i Sverige i både antal användare och omsättning
 • Lyckad lansering av e-handelslösningen (E-commerce/”Goods n Services”)
 • Etablering och tillväxt i England

Centralt för Streamify på kort sikt är dels att lanseringen av E-commerce lösningen blir lyckosam samt att bolaget fortsätter att växa i Sverige. Andra viktiga värdedrivaren är lanseringen i England.

Streamify Idag Tänkbart 2024
Avklarad milstolpe Kommersiell plattform i drift Stark tillväxt i England och Skandinavien
Kommande värdedrivare (i) Lansering av E-Commerce, expansion England Etablering på nya marknader
Värderingsmodell (ii) e.m EV/Sales 8x
Resultatnivå, årstakt Cirka -4 Mkr * Positivt
Börsvärde, Mkr (iii) 34 Mkr 160 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 370%

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och full utspädning efter eventuell pågående nyemission. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärlden (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

* Afv uppskattning framåt.

Streamifys målsättning är att nå en omsättning på 60 Mkr för plattformen 2024 och vara kassaflödespositiva. Streamifys nettoomsättning blir i så fall ungefär 30% av 60 Mkr. Det vill säga 18 Mkr. Skulle Streamify omsätta cirka 20 Mkr 2024 så är uppsidan i aktien sannolikt betydande.

2021 är målsättningen att plattformen skall generera intäkter på 7,5 Mkr. Att Streamify ökar användaravtalet och framför allt intäkterna är sannolikt de absolut viktigaste värdedrivarna kommande år. Hittills har bolaget uppvisat en god kostnadskontroll. I takt med utökad organisation och tillväxtsatsningarna på nya marknader kommer kostnadsnivån troligtvis öka.

Intresset för mjukvarubolag med återkommande intäktsströmmar är stort och värderingarna i sektorn är generellt hög. Skulle Streamify nå en omsättning på 20 Mkr och samtidigt uppvisa fortsatt hög tillväxttakt så är de inte helt otänkbart med en värdering på 8-10 gånger omsättningen (EV/Sales). Då är uppsidan i aktien stor. Mjukvarubolaget Klimator som noterades på Spotlight nyligen värderas till cirka 25 gånger den nuvarande försäljningen.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Den framtida finansieringen är ofta en central fråga för förhoppningsbolag. Lyckas Streamify få igång försäljningen så brukar de inte vara några större problem att attrahera nytt kapital.

Risken är att Streamifys plattform inte når någon större marknadsacceptans i England och att Streamify blir en lokal spelare i Sverige. Då är nedsidan betydande.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Streamifys plattform verkar vara användarvänlig och satsningen på e-handelslösningen är intressant som differentieringsfaktor. Intresset för streaming på nätet är växande. Vidare kommer bolaget etablera kontor i Stockholm och expandera verksamheten i Sverige. Samt satsa på expansion utomlands med England som första destination. Streamify har en överenskommelse med en partner för expansion i England. Men informationen kring denna samarbetspartnern är samtidigt skral.

Användartillväxten under hösten har varit stark. Mjukvarubolag har verkligen varit i ropet under 2020 och mycket talar för att intresset kommer vara stort även kommande år. Streamifys satsning är ambitiös och kanske kan bli något på sikt. Här och nu landar vi i en neutral hållning.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 1. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 2. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 3. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

 • 1 eller 2 = Sälj
 • 3 eller 4 = Neutral
 • 5 eller 6 = Köp